2012.01.19 – Watykan – List na Rok Jubileuszowy 100-lecia śmierci Bł. Bronisława Markiewicza

 

Benedykt XVI

LIST NA ROK JUBILEUSZOWY 100-LECIA ŚMIERCI BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Watykan, 19 stycznia 2012 r.

 

Czcigodni Przełożeni Generalni,
Drodzy Kapłani, Bracia i Siostry
Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła

„Któż jak Bóg!”, tym imieniem i zawołaniem Waszego patrona, Świętego Michała Archanioła, serdecznie pozdrawiam Wasze Wspólnoty Zakonne, których duchowość ma swoje odniesienie do imienia Archanioła wyrażającego zachwyt Bożym majestatem, Jego miłością, dobrocią i pięknem. Szczególnie pozdrawiam Księdza Generała, Przełożoną Generalną, którzy przewodzą rozpoczynającym się obchodom Jubileuszu Zakonnego, mającego na celu upamiętnienie osoby i dzieła błogosławionego Bronisława Markiewicza, kapłana, Założyciela Waszych Wspólnot, w setną rocznicę jego śmierci, która przypada 29 bieżącego miesiąca. Tę zakonną uroczystość, czas Jubileuszu i jego uczestników ogarniam moją serdeczną modlitwą.

Duchowe dziedzictwo błogosławionego Bronisława, które znalazło swój zewnętrzny wyraz w dziełach prowadzonych przez męską i żeńską gałąź założonego przez niego Zgromadzenia, wywodzi się z jego wrażliwości na ludzką biedę, z troski o wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin najuboższych, zaniedbanych moralnie i religijnie. Znamienne jest jego pragnienie: „Chciałbym zebrać miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich narodów i za darmo je żywić, ubierać na duszy i ciele”. Z tego pragnienia wyrosły domy wychowawcze dla młodzieży wraz z warsztatami do nauki zawodu. Szczególnie znane są ośrodki w Miejscu Piastowym i w Pawlikowicach. Z dużym uznaniem spotkały się także stosowane przez niego metody wychowawcze, oparte na wierze, powściągliwości i pracy, które swój szerszy aspekt znalazły w założonym przez niego Towarzystwie „Powściągliwość i Praca” oraz w miesięczniku wydawanym pod tym samym tytułem. Wszystkim, którzy kontynuują te dzieła w posłudze parafialnej, oświatowo-wychowawczej i katechetycznej w Polsce i za granicą, a także w pracy na misjach przekazuję słowo szczególnej wdzięczności.

Wyrażam radość, że 100-lecie zakończenia ziemskiej wędrówki Waszego Założyciela staje się dla Waszych Zgromadzeń kolejną okazją, by przybliżyć sobie raz jeszcze charyzmat jego życia, ideał życia zakonnego, by dokonać oceny wypełnianych zadań w perspektywie nowej ewangelizacji i aktualnych potrzeb. Zachęcam serdecznie Księży, Braci i Siostry do ożywienia ducha modlitwy i apostolskiej gorliwości, do odważnego podejmowania waszych zadań na wzór błogosławionego Bronisława oraz do całkowitego zawierzenia Bogu. Niech Wasze dobre zamierzenia i posługę wspierają swoim wstawiennictwem zarówno błogosławiony Bronisław, jak i błogosławieni męczennicy, wywodzący się z Waszych Wspólnot: ks. Władysław Błądziński i ks. Wojciech Nierychlewski oraz sługa Boża Anna Kaworek.

Zawierzając Wspólnoty obydwu Zgromadzeń Świętemu Michałowi Archaniołowi, wszystkim uczestnikom obchodów Jubileuszu Zakonnego z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedictus PP. XVI


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2019.04.22 – Rzym – Benedykt XVI , Artykuł “Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”

2013.01.28 – Watykan – Przesłanie do 200. Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Konwentualnych w Asyżu

2012.11.11 – Watykan – «Intima Ecclesiae Natura». List Apostolski w formie Motu Proprio o posłudze miłości dotyczący kościelnych organizacji i instytucji zajmujących się działalnością charytatywną