Jan Paweł II – Encykliki i Adhortacje Apostolskie

2001.04.30 – Rzym – Jan Paweł II, «Sacramentorum sanctitatis tutela». List Apostolski w formie Motu Proprio ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary

  Jan Paweł II «SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA». LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OGŁASZAJĄCY NORMY POSTĘPOWANIA W WYPADKACH CIĘŻKICH PRZESTĘPSTW ZAREZERWOWANYCH DO OSĄDU PRZEZ KONGREGACJĘ NAUKI WIARY…

Czytaj więcej