Paweł VI – Encykliki, Adhortacje Apostolskie i Motu Proprio