2012: Kraków – Łagiewniki “Doświadczenie wiary osób konsekrowanych a nowa ewangelizacja”