Jan Paweł II – Przemówienia i homilie – Homilie na beatyfikację i kanonizację osób konsekrowanych