O nas

www.ZycieZakonne.pl jest oficjalnym serwisem informacyjnym Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce. Prowadzi go Sekretariat Generalny KWPZM.

Tu dowiesz się o wydarzeniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne opactwa,
klasztory, domy zakonne czy prowincje (zapowiedzi i relacje). Tu znajdziesz niezbędne informacje
nt. historii zakonów, zgromadzeń, instytutów oraz ich założycieli i świętych. W wortalu prezentowane
są też dokumenty, statystyki, dzieła prowadzone przez zakonników, terminy i miejsca rekolekcji
oraz postanowienia i decyzje wyższych przełożonych zakonnych.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

tel. +40 22 530 48 45 (sekretariat)
e-mail: konwpm[at]onet.pl (sekretariat)
www.kwpzm.org

PRZEWODNICZĄCY: o. Dariusz Wilk, michalita
email: przewodniczacy[at]kwpzm.org
 
SEKRETARZ GENERALNY: ks. Dariusz Bartocha, salezjanin
email: sekretarz[at]kwpzm.org
tel. +48 509 096 095

EKONOM: o. Robert Wawrzeniecki, misjonarz oblat
email: ekonom[at]kwpzm.org
tel. +48 509 096 097


Redakcja www.zyciezakonne.pl 

Korespondencja z redakcją –
e-mail: redakcja@zyciezakonne.pl