O nas

www.ZycieZakonne.pl jest oficjalnym serwisem informacyjnym Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce. Prowadzi go Sekretariat Generalny KWPZM.

Tu dowiesz się o wydarzeniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne opactwa,
klasztory, domy zakonne czy prowincje (zapowiedzi i relacje). Tu znajdziesz niezbędne informacje
nt. historii zakonów, zgromadzeń, instytutów oraz ich założycieli i świętych. W wortalu prezentowane
są też dokumenty, statystyki, dzieła prowadzone przez zakonników, terminy i miejsca rekolekcji
oraz postanowienia i decyzje wyższych przełożonych zakonnych.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Ks. Dariusz Wilk, michalita – przewodniczący

Sekretariat KWPZM
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22/530 48 45
e-mail: sekretariat@zakony.com.pl

Redakcja www.zyciezakonne.pl 

Korespondencja z redakcją –
e-mail: redakcja@zyciezakonne.pl