1996: Częstochowa “Refleksja nad Adhortacją Apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II Vita Consecrata”