2012.11.13-16 – PROGRAM SYMPOZJUM

 

DOŚWIADCZENIE WIARY OSÓB KONSEKROWANYCH A NOWA EWANGELIZACJA

Program Szóstego Sympozjum Konferencji Wyższych Przełożonych Życia Konsekrowanego w Polsce
Kraków, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 13-16 listopada 2012 r. 

 

13 LISTOPADA  2012 r.

15.00  Sesja I: Życie zakonne – Tożsamość

Moderator sesji : Ks. Tomasz Sielicki SChr, przewodniczący KWPZM, Przywitanie uczestników  ze strony przewodniczących wszystkich Konferencji życia konsekrowanego w Polsce

Modlitwa do Ducha Świętego 

15.30  Bp Grzegorz Ryś, Kierunki nowej ewangelizacji (na podstawie wskazań Synodu ds. nowej ewangelizacji).

 – przerwa

O. dr Dariusz Kowalczyk SJ, Tożsamość życia konsekrowanego

18.00  Msza Święta  z nieszporami. Przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski

 

14 LISTOPADA 2012 r.

9,00   Sesja II: Wiara

Moderator sesji : M. Leticja Niemczura CSSJ, Przewodnicząca KWPŻZZ  Jutrznia, wprowadzenie

 O. dr Wojciech Giertych OP,  Wiara w życiu osób konsekrowanych cz. I 

– przerwa

O. dr Wojciech Giertych OP, Wiara w życiu osób konsekrowanych cz. II

S. dr Wiesława Przybyło ASC, Trynitarny wymiar życia konsekrowanego

12.15  Msza Święta . Przewodniczy Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski

Obiad w Domu Pielgrzyma

 

15.00  Sesja III: Nawrócenie

Moderator sesji : M. Leticja Niemczura CSSJ, Przewodnicząca KWPŻZZ

Koronka do Miłosierdzia Bożego

O. dr Jacek Zdrzałek CSsR,  Nawrócenie jako droga nowej ewangelizacji

Mgr Ewa Kusz, Między prawdą a miłością. Wspólnota kościelna wobec nadużyć

– DYSKUSJA PANELOWA

18.30  Nieszpory

 

15 LISTOPADA 2012 r.

9.00 Sesja IV: Nowe życie w Chrystusie

 Moderator sesji : M. Weronika Sowulewska, Przewodnicząca KPŻKK, Jutrznia, wprowadzenie            

 Abp Wacław Depo, Instytuty życia konsekrowanego i znaki czasu – nowe   wyzwania w aktualnym kontekście Kościoła w Polsce

– przerwa

M. Weronika Sowulewska OSBCam, Świadectwa – wprowadzenie

Świadectwa – S. Ausilia Gołębiewska, Kapucynka;  S. Martyna Kot Misjonarka Miłości;     O. Dariusz Drążek CSsR,   Br. Paweł Flis, Albertyn; osoba konsekrowana z instytutu świeckiego

 12.15                      Obiad w Domu Pielgrzyma

13.00                      Zebrania Konferencji (KWPŻZZ, KWPZM)

 

15.00                      Sesja V: Duch Święty i Miłosierdzie Boże

Godzina miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Msza Święta . Przewodniczy Bp Kazimierz Gurda, Przew. Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

16.45                      S. Elżbieta Siepak ZMBM, Mistrzem moim jest Pan” – świadectwo życia konsekrowanego św. Siostry Faustyny

 18.00                      Kolacja lub agape (bigos + ciepła herbata dla wszystkich)

19.00                      Modlitewne czuwanie „Przyjmijcie moc Ducha Świętego. Animacja czuwania: O. Remigiusz Recław SJ ze zespołem „Mocni w Duchu”, Łódź

 

16 LISTOPADA 2012 r.                                                    

9.00                         Sesja VI: Oto Was posyłam! Współczesne areopagi ewangelizacji

Moderator sesji : P. Teresa Stawarz, Przewodnicząca KKIŚ

Jutrznia, wprowadzenie             

 M. W. Sowulewska OSBCam, Życie kontemplacyjne a nowa ewangelizacja;   M. L.  Niemczura CSSJ,  Nowa ewangelizacja w dziełach apostolskich;  Ks. T. Sielicki SChr,  Zakonnicy w roli apostołów nowej ewangelizacji;  P. T. Stawarz KKIŚ,  Ewangelizacja społeczeństwa od wewnątrz

11.15                      DYSKUSJA PANELOWA – przewodniczący Czterech Konferencji  

                                    Podsumowanie obrad – Ks. Tomasz Sielicki SChr

13.00    Msza Święta. Przewodniczy Bp Grzegorz Ryś

Wpisy powiązane

25. Malinowski Kazimierz OFMConv, Sprawozdanie z przebiegu Sympozjum

24. Ryś Grzegorz Bp, Homilia. Jesteście sępami, jesteście cudakami

23. Stawarz Teresa, Ewangelizacja społeczeństwa od wewnątrz – Instytuty świeckie