2012.11.16 – Kraków – KWPZM, KWPŻZZ, KPŻKK, KKIŚ, Protest do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie Telewizji Trwam

 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich
Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych
Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

PROTEST DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI W SPRAWIE TELEWIZJI TRWAM

Kraków, 16 listopada 2012 r.

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa,

 PROTEST

Przełożeni wyżsi reprezentujący żeńskie i męskie instytuty życia konsekrowanego w Polsce, do których przynależy ok. 40 tys. członków, zgromadzeni w dniach 13-16 listopada 2012 roku w Krakowie na konferencji „Doświadczenie wiary osób konsekrowanych a nowa ewangelizacja”, wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec jawnej dyskryminacji mediów katolickich w Polsce. Niezrozumiała polityka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która swój szczególny wyraz znalazła w nieudzieleniu TV TRWAM miejsca na cyfrowym multipleksie, zdradza niedemokratyczne standardy funkcjonowania państwowej instytucji, mającej z założenia stać na straży podstawowych wartości nowoczesnego społeczeństwa, jak wolność słowa, demokracja, prawda, troska o godność i wolność człowieka. Obecne rozstrzygnięcia KRRiT naruszają tzw. ład medialny ponieważ wykluczają większość polskiego społeczeństwa, deklarującego wiarę w Boga i przynależność do Kościoła Katolickiego, od dostępu do treści, których na próżno szukać w innych stacjach telewizyjnych. Wykluczenie TV TRWAM z grona nadawców mających dostęp do multipleksu cyfrowego, jest swoistym „kneblowaniem ust” katolikom i spycha nasze państwo szczycące się zdobyczami wolności i demokracji, do grona państw, w których nagminnie łamie się prawa człowieka, szczególnie zaś prawo do wolności słowa; tym bardziej, że głos społeczny w postaci ponad 2,3 mln głosów sprzeciwu przekazanych do KRRiT, zdaje się być zupełnie ignorowany.

W imieniu wyższych przełożonych osób konsekrowanych w Polsce:

ks. Tomasz Sielicki SChr – Przewodniczący KWPZM
M. Leticja Niemczura CSSJ – Przewodnicząca KWPŻZZ
M. Weronika Sowulewska -Przewodnicząca KPŻKK
P. Teresa Stawarz – Przewodnicząca KKIŚ

Do wiadomości:
Fundacja Lux Veritatis w Warszawie oddział w Toruniu
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2023.08.09 – Warszawa – Ks. Dariusz Wilk CSMA, List gratulacyjny do nowego Nuncjusza w Polsce Abp Antonio Guido Filipazziego

2022.11.02 – Warszawa – Ks. Dariusz Wilk CSMA, List do wszystkich zakonników w Polsce w związku z wyborem na przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy