2022.02.27 – Warszawa – Apel przewodniczącego KWPZM o pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

Janusz Sok CSsR, Przewodniczący KWPZM

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KWPZM O POMOC DLA UCHODŹCÓW

Warszawa, 27 lutego 2022 r.

 

Drodzy Współbracia! Przełożeni Wyżsi, Przełożeni wspólnot i Proboszczowie parafii zakonnych

Dramat wojny na Ukrainie i sytuacja uchodźców, którzy docierają do Polski wymaga od nas konkretnych działań. Nie ustajemy w modlitwie, ale też chcemy udzielić wszelkiej możliwej pomocy.  W celu skoordynowania tych inicjatyw, po o konsultacjach z Caritas Polska,przedstawiam Wam kilka informacji.

1. Prosimy przełożonych wspólnot i proboszczów by w miarę szybko – dzisiaj lub jutro – zgłosili do diecezjalnych oddziałów Caritas informację, ile rodzin/osób możecie przyjąć (w domu zakonnym i parafii). Wskazujemy Wam tę drogę jako najprostszą i najłatwiejszą od strony organizacyjnej. Nie będziemy więc tych działań koordynować centralnie poprzez nasz Sekretariat KWPZM. Tym niemniej, koordynatorem ogólnopolskim będzie dla zakonów męskich o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM (…)

2. Wielu naszych współbraci pracuje na Ukrainie. Zapewne ludzie zwracają się z prośbą o informacje odnośnie aktualnych zasadach wjazdu obywateli Ukrainy do Polski. Znajdziecie je pod poniższymi adresami (informacje z dnia 24.02.2022):

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

https://twitter.com/pobozy/status/1496915698257645568/photo/1

3. W najbliższych dniach – zgodnie z zarządzeniem przewodniczącego KEP, ks. abp. Stanisława Gądeckiego dwie zbiórki do puszek będą przeznaczone na pomoc Ukrainie. Prosimy Was o to by nie ograniczać się jedynie do tych zbiórek. Podejmijcie różnorakie starania o wsparcie dla Ukrainy.Gdybyście potrzebowali pomocy w przesłaniu darów na teren Ukrainy, dajcie znać do naszego Sekretariatu. Organizowane są transporty humanitarne. We współpracy zCaritas moglibyśmy taką pomoc przesyłać do konkretnych adresatów.

4. W tych dniach zapewne otrzymacie pytania ze strony lokalnych samorządów o możliwość przyjęcia uchodźców. Sugeruję by informować, że dla podmiotów kościelnych organizacją tych działań zajmuje sięCaritasw diecezji, której przekazaliśmy informacje o naszych możliwościach lokalowych. Tym niemniej, możecie w porozumieniu z lokalnymi władzami przyjąć uchodźców. Ważne, z różnych racji, by ta informacja dotarła do Caritas.

5. Zdaję sobie sprawę, że towarzyszy nam obecnie wiele emocji i głębokiego współczucia, ale zachowajmy rozsądek. Aktualna sytuacja może być pretekstem do nielegalnych działań i nie chodzi tu jednie o nieuregulowane sprawy wizowe. Musimy więc przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych, wydawanych przez organy państwowe i nie działać na własną rękę. W rejonach Przemyśla, Zamościa i Lublina utworzono tzw. punkty rejestracyjne. W innych miejscach dopytajcie o te sprawy w administracji lokalnej lub Caritasie.

6. Ważną sprawą jest by w naszych medialnych informacjach o pomocy uchodźcom zachować zasady bezpieczeństwa i przepisy o ochronie danych osobowych jeśli zamieszczamy zdjęcia to bez twarzy, nie podajemy adresów przebywania, nazwisk itp. 

Z Bogiem!

Janusz Sok CSsR
Przewodniczący KWPZM

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2023.08.09 – Warszawa – Ks. Dariusz Wilk CSMA, List gratulacyjny do nowego Nuncjusza w Polsce Abp Antonio Guido Filipazziego

2022.11.02 – Warszawa – Ks. Dariusz Wilk CSMA, List do wszystkich zakonników w Polsce w związku z wyborem na przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

2022.01.30 – Warszawa – Sok Janusz CSsR, Homilia radiowa na Dzień Życia Konsekrowanego