2008.02.03 – Rzym – Benedykt XVI, Módlcie się w intencji osób konsekrowanych, życia i nawrócenia. Rozważanie przed modlitwą “Anioł Pański”

 

Benedykt XVI

MÓDLCIE SIĘ W INTENCJI OSÓB KONSEKROWANYCH, ŻYCIA I NAWRÓCENIA. ROZWAŻANIE PRZED MODLITWĄ “ANIOŁ PAŃSKI”

Rzym, 3 lutego 2008 r.

 

Drodzy bracia i siostry!

Chciałbym dzisiaj polecić wam różne intencje modlitwy. Najpierw przypominam, że wczoraj, w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, zachęcam was zatem do modlitwy za tych, których Chrystus powołuje, aby Go wierniej naśladowali ze względu na szczególną konsekrację. Jesteśmy wdzięczni tym naszym braciom i siostrom, którzy poświęcają się wyłącznej służbie Bogu i Kościołowi, składając śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Niech Święta Dziewica wyprosi liczne i święte powołania do życia konsekrowanego, które jest dla Kościoła i świata nieocenionym bogactwem.

Druga intencja modlitwy wiąże się z Dniem Życia, który jest dziś obchodzony we Włoszech pod hasłem «Służba życiu». Pozdrawiam wszystkich — i dziękuję im — którzy przybyli tu, na plac św. Piotra, by dać świadectwo swojego zaangażowania w obronę i wspieranie życia, a także by potwierdzić, że «poziom cywilizacji danego ludu ocenia się na podstawie jego umiejętności służenia życiu» (Orędzie Włoskiej Konferencji Episkopatu na XXX Krajowy Dzień Życia). Niech każdy kocha życie i mu służy, od początku do naturalnego końca, w zależności od własnych możliwości, przygotowania zawodowego i umiejętności. Jest w istocie obowiązkiem wszystkich przyjmowanie ludzkiego życia jako daru, który należy szanować, chronić i wspierać, zwłaszcza gdy jest ono wątłe i potrzebuje troski i opieki, zarówno przed narodzeniem, jak i w fazie terminalnej. W łączności z włoskimi biskupami pragnę dodać otuchy tym wszystkim, którzy z trudem, ale i z radością, bez rozgłosu i z wielkim oddaniem opiekują się krewnymi w podeszłym wieku bądź niepełnosprawnymi oraz tym, którzy regularnie poświęcają część swojego czasu na pomaganie osobom w każdym wieku, dotkniętym przez liczne i różnorodne formy życiowego ubóstwa.

Módlmy się także, aby Wielki Post, który rozpocznie się w najbliższą środę obrzędem posypania głów popiołem — jak co roku będę go sprawował w bazylice św. Sabiny na Awentynie — był okresem prawdziwego nawrócenia wszystkich chrześcijan, powołanych do składania coraz bardziej autentycznego i odważnego świadectwa swojej wiary. Powierzamy te intencje modlitwy Matce Najświętszej. Od wczoraj aż do końca dnia 11 lutego, dnia liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i 150. rocznicy objawień, można uzyskać odpust zupełny, również dla zmarłych, na zwykłych warunkach — spowiedź, komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża — oraz modląc się przed poświęconym wizerunkiem Matki Bożej z Lourdes, wystawionym do czci publicznej. Osoby w podeszłym wieku i chorzy mogą go uzyskać, wzbudzając pragnienie w sercu. Niech Maryja, Matka i Gwiazda Nadziei, będzie światłem na naszej drodze i sprawi, że będziemy coraz wierniejszymi uczniami Jezusa Chrystusa.

Za: www.opoka.org.pl


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2013.02.14 – Watykan – Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem

2013.02.11- Rzym – Benedykt XVI, Oświadczenie wobec kolegium kardynalskiego o rezygnacji z Posługi Piotrowej

2013.02.02 – Watykan – Benedykt XVI, Nieoceniony dar życia konsekrowanego. Homilia podczas Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra z okazji XVII Dnia Życia Konsekrowanego