2021.06.24 – Watykan – List do pasterzy Kościołów lokalnych o udziale osób konsekrowanych w drodze synodalnej

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

LIST DO PASTERZY KOŚCIOŁÓW LOKALNYCH O UDZIALE OSÓB KONSEKROWANYCH W DRODZE SYNODALNEJ

Watykan,  24 czerwca 2021 r.
Prot. n. Sp.R. 2633/21

 

Drogi Współbracie w Biskupstwie!

Pragniemy zwrócić uwagę Księdza Biskupa na list, który skierowaliśmy do wszystkich osób konsekrowanych z okazji eklezjalnej drogi prowadzącej do celebracji najbliższego Synodu Biskupów na temat “Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”.

Jest to list, poprzez który poprosiliśmy i zachęciliśmy osoby konsekrowane z całego świata do aktywnego udziału w tej drodze. Prosimy Księdza Biskupa o zwrócenie szczególnej uwagi na różne wspólnoty życia konsekrowanego obecne w Jego diecezji oraz na specyfikę różnych form życia konsekrowanego.

Jak można zauważyć, poprosiliśmy osoby konsekrowane o dzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pragnieniami, w sposób wolny, pokonując wszelką nieśmiałość, poczucie niższości czy co gorsza obwiniania się, ale równocześnie w duchu pokory.

Jednocześnie zwracamy się do Ciebie jako Pasterza diecezji, ponieważ wiemy, że czasami Pasterze niewystarczająco znają wspólnoty czy charyzmaty obecne w ich diecezjach i dlatego życie konsekrowane pozostaje odizolowane od części Ludu Bożego obecnego w Kościele partykularnym.

Mamy nadzieję, że ten pierwszy etap drogi synodalnej, charakteryzujący się słuchaniem, stanie się wyrazem mutuae relationes opartych na zasadzie komunii i współistnienia.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za działania, które podejmie i pozostajemy we wzajemnej modlitwie.

João Braz Card. de Aviz
Prefekt

+ José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcybiskup Sekretarz

Wpisy powiązane

2021.06.24 – Watykan – List do wszystkich osób konsekrowanych o drodze synodalnej

2021.06.24 – Watykan – List do Unii i Konferencji Międzynarodowych oraz Krajowych, do Federacji monastycznych i innych organizmów połączonych o drodze synodalnej

2021.03.25 – Watykan – Świadkowie piękna Boga. List z okazji XXV rocznicy ogłoszenia Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata”