2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Przewodniczących Konferencji Episkopatów o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

 

Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

LIST DO PRZEWODNICZĄCYCH KONFERENCJI EPISKOPATÓW O OBCHODACH JUBILEUSZU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W 2025 R.

Prot. n. Sp. R. 2774/22
Watykan, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2023 r.

 

Do Przewodniczących Konferencji Episkopatów

Pragniemy podzielić się z Wami krótkim opisem etapów, które zaplanowaliśmy w ramach przygotowań do Jubileuszu Życia Konsekrowanego, który odbędzie się w dniach 8-9 października 2025 r. w Rzymie. Wzięliśmy pod uwagę drogę, która pozwoliłaby połączyć wymiar powszechny z wymiarem Kościołów lokalnych.

List, który papież Franciszek skierował do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Rino Fisichelli, Pro-prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji 11 lutego 2022 r., był inspiracją do podjęcia tej drogi.

Chcąc odpowiedzieć na „pragnienia” Ojca Świętego, pomyśleliśmy o propozycji dla osób konsekrowanych, która łączyłaby słowo nadzieja ze słowem pokój, z trzema paradygmatami jako tłem:

  • Zaangażowanie na rzecz „ostatnich” – wsłuchiwanie się w wołanie ubogich
  • Troska i opieka nad stworzeniem – ochrona środowiska
  • Powszechne braterstwo – solidarność

Tytuł Jubileuszu Życia Konsekrowanego będzie brzmiał „Pielgrzymi nadziei, na drodze pokoju”, dlatego, że wydaje nam się, iż najpilniejszą potrzebą naszych czasów jest pokój.

Oto planowane etapy:

  • FAZA PRZYGOTOWAWCZA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH – Pragnienie pojednania

Aby odczytać pragnienie pojednania, które jest w świecie, zaprosiliśmy Konferencje Przełożonych Wyższych, które uczestniczyły w spotkaniach online do określenia w swoich krajach:

zarówno obszarów, w których potrzeba pojednania jest bardzo silna,

jak i małych kroków czynionych w tym kierunku lub zalążków pojednania, które już istnieją.

Zasugerowaliśmy, aby ta praca przygotowawcza, polegająca na zebraniu odpowiedzi na potrzeby i zalążki pojednania, została przeprowadzona w małych grupach, w których obecne będą różne formy życia konsekrowanego, aby uzyskać wyniki, które wychodzą od doświadczenia osób konsekrowanych, a nie od badań socjologicznych.

  • FAZA PRZYGOTOWAWCZA W RZYMIE – Posłanie

Od 1 do 4 lutego 2024 r. zostaną zaproszeni do Rzymu przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego z każdego kraju (prawdopodobnie po jednej osobie, jeden zakonnik, zakonnica, członek instytutu świeckiego i kobieta należąca do Ordo virginum). Wymiana wzajemnych doświadczeń poprowadzi do otrzymania posłania, by powrócić do swojego kraju jako znak pojednania między ludźmi.

  • OBCHODY JUBILEUSZU WE WŁASNYCH KRAJACH – 2 lutego 2025 r.

Osoby konsekrowane w danym kraju opracują i zorganizują wspólną drogę, która zakończy się obchodami Jubileuszu Osób konsekrowanych na poziomie krajowym w dniu 2 lutego 2025 r. (w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego). Również i w tym przypadku pragnieniem jest, aby ta droga służyła dawaniu światu proroczego świadectwa poprzez ścieżki i inicjatywy, działania i wybory, które przemawiają do wszystkich i angażują nie tylko osoby konsekrowane.

  • JUBILEUSZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 8-12 października 2025 r.

Jubileuszowa celebracja dla wszystkich osób konsekrowanych jest przewidziana w kalendarzu Jubileuszu na 8 i 9 października 2025 r. i obejmuje nawiedzenie i modlitwę przy grobach Apostołów Piotra i Pawła, przejście przez Drzwi Święte i, mamy również nadzieję, spotkanie z Ojcem Świętym. W kolejnych dniach, aż do modlitwy Anioł Pański w niedzielę 12 października, będziemy doświadczać radości komunii: będziemy mieć czas na dzielenie się z poszczególnymi formami życia konsekrowanego i czas na wspólne przeżywanie, dzielenie się i świadczenie światu o pięknie naszego powołania.

Powierzamy tę drogę naszemu Panu, aby przyniosła owoce, a korzystając z okazji, pozdrawiamy Was po bratersku w Nim.

João Braz Card. de Aviz
Prefekt

José Rodriguez Carballo, O. F. M.
Arcybiskup Sekretarz

Tłumaczenie Kongregacji


Copyright © Dykasterium ds. Komunikacji – Libreria Editrice Vaticana

 

Wpisy powiązane

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do przewodniczących Konferencji Wyższych Przełożonych o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do konsekrowanych sióstr i braci o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.28 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Dykasteria ds. Kultury i Edukacji, List do wszystkich zaangażowanych w misję edukacyjną szkół katolickich