2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do konsekrowanych sióstr i braci o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

 

Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
 

LIST DO KONSEKROWANYCH SIÓSTR I BRACI O OBCHODACH JUBILEUSZU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W 2025 R.

Prot. n. Sp. R. 2774/22
Watykan, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2023 r.

 

Do Konsekrowanych Braci i Sióstr

zwracamy się do Was przedstawiając krótki opis drogi, która nas czeka w ramach przygotowań do Jubileuszu Życia Konsekrowanego, który odbędzie się w dniach 8-9 października 2025 r. w Rzymie.

List, który papież Franciszek skierował do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Rino Fisichelli, Pro-prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji 11 lutego 2022[1] r., był inspiracją do podjęcia tej drogi.

Jubileusz jest rokiem pojednania, nawrócenia i sakramentalnej pokuty, a w konsekwencji solidarności, nadziei, sprawiedliwości i zaangażowania w służbę Bogu, przeżywaną w radości i pokoju z braćmi i siostrami. Nazywany jest „Rokiem Świętym” nie tylko dlatego, że rozpoczyna się, trwa i kończy uroczystymi świętymi obrzędami, ale także dlatego, że ma na celu promowanie świętości życia. W rzeczywistości został on ustanowiony, aby umacniać wiarę, wspierać dzieła solidarności i braterskiej komunii w Kościele i społeczeństwie oraz wzywać i pobudzać wierzących do bardziej szczerego i konsekwentnego wyznawania wiary w Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Ojciec Święty w swoim liście pomaga nam zrozumieć motto, które wybrał na nadchodzący Jubileusz, które brzmi: „Pielgrzymi nadziei” i zachęca nas, abyśmy uczynili rok 2024 wielką „symfonią modlitwy”.

Chcąc odpowiedzieć na „pragnienia” Ojca Świętego, pomyśleliśmy o propozycji dla osób konsekrowanych, która łączyłaby słowo nadzieja ze słowem pokój, z trzema paradygmatami jako tłem:

  • Zaangażowanie na rzecz „ostatnich” – wsłuchiwanie się w wołanie ubogich
  • Troska i opieka nad stworzeniem – ochrona środowiska
  • Powszechne braterstwo – solidarność

Tytuł Jubileuszu Życia Konsekrowanego będzie brzmiał „Pielgrzymi nadziei, na drodze pokoju”, dlatego, że wydaje nam się, iż najpilniejszą potrzebą naszych czasów jest pokój.

Jednocześnie wzięliśmy pod uwagę drogę, która łączyłaby wymiar uniwersalny i lokalny na tych etapach:

  • FAZA PRZYGOTOWAWCZA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH – Pragnienie pojednania

Aby odczytać pragnienie pojednania, które jest w świecie, zaprosiliśmy Konferencje Przełożonych Wyższych, które uczestniczyły w spotkaniach online do określenia w swoich krajach:

zarówno obszarów, w których potrzeba pojednania jest bardzo silna,

jak i małych kroków czynionych w tym kierunku lub zalążków pojednania, które już istnieją.

Zasugerowaliśmy, aby ta praca przygotowawcza, polegająca na zebraniu odpowiedzi na potrzeby i zalążki pojednania, została przeprowadzona w małych grupach, w których obecne będą różne formy życia konsekrowanego, aby uzyskać wyniki, które wychodzą od doświadczenia osób konsekrowanych, a nie od badań socjologicznych.

  • FAZA PRZYGOTOWAWCZA W RZYMIE – Posłanie

Od 1 do 4 lutego 2024 r. zostaną zaproszeni do Rzymu przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego z każdego kraju (prawdopodobnie po jednej osobie, jeden zakonnik, zakonnica, członek instytutu świeckiego i kobieta należąca do Ordo virginum). Wymiana wzajemnych doświadczeń poprowadzi do otrzymania posłania, by powrócić do swojego kraju jako znak pojednania między ludźmi.

  • OBCHODY JUBILEUSZU WE WŁASNYCH KRAJACH – 2 lutego 2025 r.

Osoby konsekrowane w danym kraju opracują i zorganizują wspólną drogę, która zakończy się obchodami Jubileuszu Osób konsekrowanych na poziomie krajowym w dniu 2 lutego 2025 r. (w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego). Również i w tym przypadku pragnieniem jest, aby ta droga służyła dawaniu światu proroczego świadectwa poprzez ścieżki i inicjatywy, działania i wybory, które przemawiają do wszystkich i angażują nie tylko osoby konsekrowane.

  • JUBILEUSZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 8-12 października 2025 r.

Jubileuszowa celebracja dla wszystkich osób konsekrowanych jest przewidziana w kalendarzu Jubileuszu na 8 i 9 października 2025 r. i obejmuje nawiedzenie i modlitwę przy grobach Apostołów Piotra i Pawła, przejście przez Drzwi Święte i, mamy również nadzieję, spotkanie z Ojcem Świętym. W kolejnych dniach, aż do modlitwy Anioł Pański w niedzielę 12 października, będziemy doświadczać radości komunii: będziemy mieć czas na dzielenie się z poszczególnymi formami życia konsekrowanego i czas na wspólne przeżywanie, dzielenie się i świadczenie światu o pięknie naszego powołania.

Powierzając tę drogę naszemu Panu, aby przyniosła owoce, pozdrawiamy Was po bratersku w Nim.

João Braz Card. de Aviz
Prefekt

José Rodriguez Carballo, O. F. M.
Arcybiskup Sekretarz

Tłumaczenie Kongregacji

[1]   List, z którym można zapoznać się w różnych językach pod adresem:

https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html


Copyright © Dykasterium ds. Komunikacji – Libreria Editrice Vaticana

 

Wpisy powiązane

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do przewodniczących Konferencji Wyższych Przełożonych o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.29 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List do Przewodniczących Konferencji Episkopatów o obchodach Jubileuszu Życia Konsekrowanego w 2025 r.

2023.06.28 – Watykan – Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Dykasteria ds. Kultury i Edukacji, List do wszystkich zaangażowanych w misję edukacyjną szkół katolickich