2013.01.21 – Warszawa – List Sekretarza Generalnego KEP z okazji 40-lecia Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

 

Sekretarz Gen. Konferencji Episkopatu Polski 

LIST Z OKAZJI 40-LECIA INSTYTUTU STATYSTYKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

 

Czcigodny Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz
Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Czcigodny Księże Profesorze,

z radością przyjąłem wiadomość o uroczystości 40-lecia działalności Instytutu Statystyki Kościoła SAC. Miło mi wyrazić z tej okazji swoje uznanie, szacunek i wdzięczność wobec Księdza Profesora i wszystkich Pracowników tej ważnej instytucji naukowo-badawczej.

Jubileusze i rocznice są okazją do podsumowań i refleksji. Doceniając wielowymiarowość, rzetelność i wagę prowadzonych badań socjologicznych, pragnę wyróżnić jeden, szczególny kierunek prac Instytutu – ważny dla całego Kościoła w Polsce. Dotyczy on unikalnych badań dominicantescommunicantes, zapoczątkowanych przez Księdza Profesora w 1979 r., kiedy miało miejsce badanie próbne. Regularne, coroczne badania rozpoczęte w 1980 r. do dziś przynoszą dane liczbowe na temat uczęszczających na niedzielną Mszę św. i przyjmujących Komunię św. Kościół w Polsce zyskuje w ten sposób statystyki, „twarde dane”, jeden ze wskaźników poziomu religijności Polaków. Ale nie tylko – to także bodziec do wysiłków związanych z ewangelizacją, wypełnianiem codziennej misji. Zwłaszcza za tę iście „benedyktyńską” pracę nad parametrem dominicantes i communicantes, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, serdecznie dziękuję.

Zwracam się do wszystkich Pracowników Instytutu, ale w sposób szczególny do Czcigodnego Księdza Profesora – naukowca, wykładowcy i Dyrektora, a także twórcy ISKK SAC. Wyrażam słowa wdzięczności i składam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło w podjętej działalności, a widoczne jej efekty były źródłem radości oraz pewności, że to dzieło przynosi obfite owoce. Niech Instytut Statystyki Kościoła SAC dalej pomyślnie rozwija się i służy Kościołowi w całej Polsce.

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i z serca błogosławię

Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji
Episkopatu Polski

 

Za: www.iskk.pl

Wpisy powiązane

2022.02.02 – Wrocław – Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych. List na Dzień Życia Konsekrowanego

2021.08.25 – Jasna Góra – Połączyła ich świętość. List biskupów polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej

2021.06.16 – Warszawa – Droga formacji prezbiterów w Polsce