Matuszewski I. OSPPE, Apel Jasnogórski podczas Sympozjum IV Konferencji

Jesteśmy przy Tobie, Matko i Królowo

w Wielkiej Rodzinie Apelu Jasnogórskiego

my zgromadzeni w Kaplicy Cudownego Obrazu,

jak i zgromadzeni przy radioodbiornikach

różnych stacji radiowych czy przed ekranami Telewizji Trwam,

aby powiedzieć Ci najlepsza nasza Matko, że Cię kochamy,

że chcemy przy Tobie trwać, i czuwać razem z Tobą

aby na polskiej ziemi umacniało się

Królowanie Jezusa Chrystusa  naszego Odkupiciela i Zbawiciela

 

Są dziś przy Tobie Matko Boża 

Przełożeni  Instytutów Życia Konsekrowanego

i Stowarzyszeń życia apostolskiego,

którzy tutaj na Jasnej Górze przez trzy dni

będą się modlić i podejmować refleksję

nad życiem zakonnym

oraz apostolstwem ruchów katolickich

na naszej polskiej ziemi,

oraz w Europie  Wschodniej i Zachodniej.

 

Podejmują oni tę refleksję nad życiem konsekrowanym

w czterdziestą rocznicę

promulgowanego 28 października 1965 roku

dekretu Soboru Watykańskeigo II

o przystosowanej do współczesności

odnowie  życia konsekrowanego

noszącego łacińską  nazwę  „Perfecte Caritatis”

– Doskonała miłość – jak mówi już sam tytuł

soborowego dokumentu,

nie jest przedmiotem i powołaniem

tylko osób zakonnych,

ale wezwali są do niej

wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.

Osoby  zaś konsekrowane i zaangażowane

w działalność ewangelizacyjną

„jakby z urzędu” mają do niej dążyć

i dawać czytelne świadectwo

chrześcijańskiej  doskonałości.

 

 

Ty Maryjo najpełniej odpowiedziałaś Bogu na Jego wołanie.

Stałaś się pierwszą uczennicą Jezusa i najdoskonalej

wcieliłaś w życie Jego Ewangelię.

Dlatego przychodzimy do Ciebie,

aby w Twojej szkole uczyć się

jeszcze pełniejszego oddania się Bogu,

żeby nie stawiać Mu żadnych granic

i  być  w ustawicznej dyspozycji  na Jego natchnienia.

 

Jestem  przy Tobie Maryjo, Dziewico Słuchająca,

aby wpatrując się w Ciebie, która cała jesteś

słuchaniem Boga – uczyć się jak jeszcze lepiej podążać

drogą pogłębiania, oczyszczania,

przejrzystej komunii i  skutecznej  misji

w naszych rodzinach zakonnych

i wspólnotach apostolskich.

 

Jako osoby konsekrowane czujemy się dziś

szczególnie powołani do życia bardziej ewangelicznego,

oraz do lepszej posługi.

Czujemy naszą odpowiedzialność za podtrzymywanie

praktyki duchowej życia chrześcijańskiego

w ścisłej łączności ze wszystkimi

wierzącymi w Jezusa Chrystusa.

 

W naszych wspólnotach odzyskują właściwe miejsce:

Słowo Boże, modlitwa i kierownictwo duchowe.

Jednakże współczesne, bardziej intensywne relacje,

wymiana  między kulturowa,

które mają także wiele skutków dobroczynnych

i pobudzających do większej gorliwości,

odsłaniają zarazem realne

trudności w zrozumieniu dziś

sensu i prorockiej wartości życia konsekrowanego.

Świat niesie ze sobą wiele śmieci i brudu,

przed którym trzeba bronić życie zakonne.

 

Jestem przy Tobie Maryjo, Matko czysta,

której świat niczym nie naruszył, nie skaził,

gdyż cała byłaś  dla Boga i zło nie miało do Ciebie dostępu.

Matko Boża, my ludzie poświęceni Bogu

żyjemy w społeczeństwie, w którym często panuje kultura śmierci,

i wielkim wezwaniem dla nas staje się obowiązek

bardziej wyrazistego świadectwa:

niesienia Życia i Służby Życiu.

Pragniemy jeszcze jaśniej ukazywać

jak rady ewangelicznej czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

nadal są drogą  pełnej realizacji osobowej,

że są znakiem prorockim, który potrafi

przeciwstawiać się dehumanizacji

że są potężnym lekarstwem na skażenie ducha

życia i kultury.

 

Pomóż nam Matko tak żyć, byśmy jako ludzie powołani

do dawania szczególnego świadectwa świętości,

ogłaszali wszystkim,  wolność dzieci Bożych i radość życia

Ewangelicznymi Błogosławieństwami.

 

Jestem przy Tobie Maryjo, Uczennico posłuszna Bogu,

której przynosimy dziś troski Kościoła i świata

zwłaszcza Europy przeżywającej wiele kryzysów.

Chociaż jako osoby szczególnie poświęcone Bogu

staramy się uciekać od świata,

to przecież  w tym świecie jesteśmy zanurzeni

i ten świat przenika w nas –  nie jest nam obojętny.

Przynosimy Tobie Niebieska Matko

to nasze wzajemne przenikanie, prosząc,

abyś nam wybłagała Moc Ducha,

żeby ten grzeszny świat nas nie zwyciężył.

Z Twoją pomocą chcemy być zaczynem Dobra i  Przemiany,

żeby w naszych wspólnotach narodowych

w całej Europie i świecie zwyciężyło Królestwo Jezusa Chrystusa

 

Matko Kościoła, który jak łódź płynie po wzburzonych falach historii

wspomagaj wszystkich powołanych do służby Ewangelii,

uproś im mocną wiarę, odważną miłość,

oraz nadzieję, że Dobro ostatecznie zwycięży,

 

Jasnogórska Matko

upraszaj siły dla Ojca Świętego Benedykta XVI

aby z mocą podejmował posługę Piotra  –

Ojca i  Przewodnika w tym pełnym kłamstwa świecie.

Ochraniaj jego życie, niech bezpiecznie pielgrzymuje przez świat

i będzie dla wierzących znakiem, że w Jezusie Chrystusie

zawsze możemy zwyciężyć.

 

Matko ludów i narodów,

spójrz na Europę, która chociaż ma chrześcijańskie Oblicze,

to dusi się w swojej pysze i urzędowo chce wykluczyć

Boga ze swego życia.

Ty Matko wiele razy okazywałaś się Pomocą Nieustającą,

Zwyciężczynią i Pogromicielką szatana,

zdepcz dziś głowę węża, żeby w Europejskim Domu

Chrześcijaństwo miało prawo obywatelstwa,

a wierzący nie bali się bronić swych praw

i dawali czytelne świadectwo,

że jedynie w Jezusie Chrystusie nasze życie ma sens.

 

Matko i Królowo Polski

polecamy Ci dziś naszą Ojczyznę,

w której dokonuje się  wielka walka Dobra ze złem.

Polecamy Ci wszystkich Polaków, bez wyjątku

i prosimy aby wszyscy mieli wielkie serce  i prawego ducha,

żeby czuli się braćmi i siostrami w jednym Domu Ojczystym.

 

 

Upraszaj siły i odwagę tym, którzy demaskują zło

i chcą uwolnić Polskę z niewoli deprawacji

jakiej poddawani byliśmy przez dziesiątki lat komunizmu

i przez ostatnie lata rządów ludzi skarłowaciałych

w kłamstwie, które tak chętnie przybiera oblicze patriotyzmu

i troski o nasz polski Naród.

 

Matko wszystkich Polaków,

uproś nam cud przemiany.

Niech zstąpi Duch Pański i odnowi oblicze tej ziemi,

polskiej ziemi…

Poślij robotników na Boże żniwo do  naszych rodzin zakonnych,

Instytutów i Stowarzyszeń Apostolskich,

 

Maryjo, polecamy Ci wszystkie intencje

wymienione w tym Apelu,

intencje zgromadzonych tu pielgrzymów,

intencje pielgrzymujących duchowo,

i wszystkich wpisanych do Księgi Apelowej

oraz łączących się z nami dzięki posłudze mediów (…)

Wpisy powiązane

2006.10.10-12 – PROGRAM SYMPOZJUM

Schulz A. SJ, Ruchy i stowarzyszenia katolickie a zakony

Rode F. Kard., Wypowiedź podczas panelu dyskusyjnego