Jan Paweł II – Przemówienia i homilie – Do osób konsekrowanych w Polsce