2003: Częstochowa “Rozpocząć na nowo od Chrystusa – Odnowione zaangażowanie osób konsekrowanych w Polsce w trzecim Tysiącleciu”