Sympozjum soborowe KWPZM – 1969 (Kraków – Poznań – Warszawa)