OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

CHĘCINY
Franciszkanie (OFMConv)
Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (FCPU)
Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”
ul. Franciszkańska 10
26-060 Chęciny
tel. 41/ 315 11 40
tel./fax: 41/ 315 10 69
kom. 0 664 064 569
e-mail: terapia@franciszkanie.pl
www.checiny.franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl

LICHEŃ
Marianie
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym im. św. Jerzego Zwycięzcy
tel. (0-63) 270 81 32, (0-63) 270 81 67
e-mail: pomoclichen@home.pl
www.pomoclichen.home.pl

POŁANIEC
Franciszkanie (OFMConv)
Filia Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (FCPU) w Chęcinach
Hostel dla uzależnionych od alkoholu "Wspólnota"
ul. 11 Listopada 15
28-230 Połaniec
tel./fax (015) 865 07 38
e-mail: hostel.polaniec@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl/hostel


STARE JUCHY

Kanonicy Reg. Laterańscy
Ośrodek Terapi Uzależnień OTU
ul. Mazurska 33
19 – 330 Stare Juchy
tel/fax: 0-87 619 93 26 ; 0-87 619 93 27
kom. 0-668 114 066
e-mail: starejuchy@kanonicy.pl
www.otu.pl
Fundacja " OTUlony w nadzieję…"
tel: 0-87 619 93 26
e-mail : fundacja@otu.pl

Wpisy powiązane

POMOC MIGRANTOM

SZKOŁY KATOLICKIE W POLSCE

ŚWIETLICE DLA DZIECI