Kazania Świętokrzyskie powróciły na Święty Krzyż

Dzisiejszy dzień, 13 września 2014 roku niewątpliwie zapisze się w historii świętokrzyskiego sanktuarium… na kilka godzin powrócił do dawnego skryptorium datowany na XIII lub XIV wiek najcenniejszy zabytek kultury pismienniczej – KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE.

Uroczyste otwarcie ekspozycji rozpoczęło sie kilka minut po godzinie 10.00. Obecni byli przedstawiciele władz kościelnych oraz świeckich. Biskup Edward Marian Frankowski reprezentujący Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, ordynariusza sandomierskiego podziekował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, ze kazania Świętokrzyskie mogły choć na kilka godzin powrócić do miejsca, w którym powstały: W imieniu Biskupa Krzysztofa, Biskupa seniora Wacława, własnym, w imieniu wszystkich kapłanów naszej diecezji sandomierskiej oraz wszystkich diecezjan i pielgrzymów świętokrzyskiego sanktuarium, pragnę podziękować tym, którzy sprawili, że dziś możemy  w zakrystii bazyliki świętokrzyskiej podziwiać relikwię naszego narodu.

Relikwia – bo to są słowa spisane o Bogu Stwórcy, o Jego miłości. One mówią o Jezusie, który umarł na drzewie Krzyża, którego cząstki są przechowywane w tym miejscu.

Przygotowania do dzisiejszej uroczystości trwały dwa lata. Inicjatorami ekspozycji kazań w świętokrzyskim opactwie byli prof. Krzysztof Bracha z UJK w Kielcach, Andrzej Dąbrowski, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach oraz Janusz Knap, prezes Stowarzyszenia ‘Per Crucem” i Dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach.

Za: www.swietykrzyz.pl.

Wpisy powiązane

Papież do laureatów Nagrody Ratzingera: jego myśl teologiczna nadal owocuje i działa

Oblaci MN: List generała na święto patronalne Zgromadzenia

Niemcy: organizacja Renovabis zaniepokojona aresztowaniem dwóch redemptorystów w Berdjańsku