Eucharystia tematem wakacyjnego spotkania misjonarek i misjonarzy

Eucharystia jest głównym tematem Wakacyjnego Spotkania Misjonarek i Misjonarzy, którzy przyjechali na urlopy do kraju. Zjazd odbywa się od 17 do 20 czerwca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W spotkaniach biorą udział również seniorzy misji, którzy po zakończeniu posługi na placówkach misyjnych powrócili do Polski. W wydarzeniu, któremu patronuje bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bierze udział ponad 100 uczestników.

Podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego uczestnicy wakacyjnego spotkania misjonarek i misjonarzy dziękowali Bogu za jubileusze pracy na misjach. Niektórzy z uczestników Mszy św. oddali misjom ad gentes ponad 50 lat swego życia. – Ta Msza św. ma szczególny charakter. Jest dziękczynieniem Bogu za wielkie i małe rzeczy, których dokonał, przez posługę misjonarek i misjonarzy – mówi o. dr Kazimierz Szymczycha SVD. – Cieszę się, że mogę patrzeć na pomarszczone twarze naszych jubilatek i jubilatów i  ich spracowane ręce. Każdy z z nich jest źródłem światła w świecie i wiernym współpracownikiem Chrystusa, który wszystkim pragnie okazywać swą miłość. Oni swą pracą, cierpieniem, modlitwą i ofiarą czynią świat lepszym – dodaje.

Po Mszy św. bp Jan Piotrowski spotkał się z misjonarkami i misjonarzami. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, czym obecnie żyje Kościół misyjny. Mówiąc o współczesnych formach pomocy misjom, biskup zauważył, że jedną z nich może stać się pomoc Kościoła w Polsce w kształceniu kleryków z krajów misyjnych. Jest wiele powołań kapłańskich i zakonnych na kontynencie afrykańskim. Młode Kościoły jednak nie stać na wyksztalcenie wszystkich alumnów. Nową formą pomocy dla diecezji misyjnych byłaby zatem możliwość kształcenia kleryków w Polsce. Mieliby oni możliwość poznania innego Kościoła niż własne wspólnoty wiary. Ich obecność w diecezjach polskich z pewnością ukazałaby uniwersalny charakter Kościoła.

W tym roku tematyka konferencji skupiła się na tajemnicy Eucharystii, która buduje Kościół. O tym, że jest on wspólnotą zbudowana na Eucharystii mówił ks. prof. Stanisław Urbański z UKSW. Mówca przedstawił misjonarzom główne idee encykliki św. Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”. Ks. dr Łukasz Celiński, liturgista z diecezji siedleckiej przypomniał, że Msza święta jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego. O kulcie Eucharystii poza Mszą Świętą w Polsce i w krajach misyjnych mówił ks. dr Adam Wiński z Białegostoku. Misjonarze mieli okazję podzielić się swymi doświadczeniami z przeżywania tajemnicy Eucharystii.

Po południu misjonarze wysłuchali referatu ks. prof. Józefa Klocha z UKSW na temat zmian w życiu społecznym i w Kościele w Polsce.

Wieczorem uczestnicy Wakacyjnego Spotkania Misjonarzy i Misjonarek obejrzeli w Miltikinie na Targówku film pt. „Powstaniec 1863”, poświęcony ks. gen. Stanisławowi Brzósce.

Pracowity dzień zakończyły nieszpory z konferencją ascetyczną, którą wygłosił ks. Stanisław Wojdak, ojciec duchowny misjonarzy tarnowskich.

Drugi, pełny dzień Wakacyjnego Spotkania Misjonarzy rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Kalety, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W homilii biskup przypomniał, że sercem misji jest Chrystus i ludzie – misjonarze. Po Eucharystii odbyło się spotkanie księdza biskupa z misjonarzami.

Wykład poświęcony współczesnym misjonarzom z Polski, kandydatom na ołtarze wygłosił ks. prof. Wojciech Kluj UKSW. Po nim głos zabrał ks. dr Adam Wiński, który zaproponował analizę dynamiki misyjnej w raporcie Synodu Rzymskiego. O kulcie Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi mówił ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

Dzisiaj również misjonarze będą mieli okazję zapoznać się z projektami Fundacji „Redemptoris Missio” oraz pracami Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i MIVA Polska.

Dzisiejszy dzień zakończą uroczyste nieszpory z konferencją ascetyczną oraz spotkanie braterskie przy grillu z zespołem Noproblem z Białej Podlaskiej.

Komisja Episkopatu ds. Misji/ BP KEP

Za: www.episkopat.pl

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki