Europejskie Spotkanie Salwatoriańskich Kleryków w Bagnie

Wieczornym nabożeństwem, w środę, 7 sierpnia 2013 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów rozpoczęło się Europejskie Spotkanie Salwatoriańskich Kleryków w Bagnie. Uczestniczyli w nim klerycy i księża z Węgier i Polski oraz Tanzanii. Na pierwsze dwa dni zostały zaplanowane wykłady, które miały na celu przybliżenie myśli O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, dotyczących salwatorianów świeckich, tworzących trzecią gałąź rodziny salwatoriańskiej.

Wieloletni postulator procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Założyciela, ks. prof. Michał Piela SDS, skoncentrował się na dogłębnym przekazaniu misji świeckich w planach O. Jordana oraz przedstawił sposób jej realizacji na przestrzeni historii. Ukazał także rolę świeckich salwatorianów i przypomniał to, co wypracowały poszczególne kapituły generalne na ten temat. Na koniec przedstawił bardzo ciekawą historię domów zakonnych w Trzebini i Krakowie- Zakrzówku, czyli miejsc, które odwiedzą uczestnicy spotkania.

Z kolei konsultor prowincjalny ds. formacji ks. prof. Ambroży Skorupa SDS w swoich wykładach omówił działalność instytutów świeckich w życiu Kościoła oraz ukazał rolę i zadania osób świeckich. W jednym z wykładów poruszył również temat świeckich salwatorianów z punktu widzenia prawnego oraz przybliżył na czym polega przyrzeczenie i jego zobowiązanie.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się refleksjami podczas panelów dyskusyjnych oraz mniej oficjalnych spotkań w przerwach między wykładami. W niektórych wykładach uczestniczyli gościnnie ks. Tomasz Raćkos – dyrektor studiów w seminarium salwatorianów, a także dwóch przedstawicieli salwatorianów świeckich, którzy podzielili się świadectwem przeżywanej wiary we współczesnym świecie jako lekarz i nauczyciel. Swoją obecnością ubogaciła zebranych przedstawicielka sióstr salwatorianek s. Daria Magiera SDS. Dwudniową część studyjną spotkania zamknęła wspólna modlitwa różańcowa w różnych językach, połączona z rozważaniami tajemnic przygotowanych na podstawie tekstów O. Jordana.

W sobotę, 10 sierpnia, po Mszy Świętej uczestnicy wyruszyli z wizytą w te miejsca, które są ważne dla polskich salwatorianów. Odwiedzili pierwszy dom zakonny na ziemiach polskich w Trzebini oraz tamtejsze Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Nie zabrakło oczywiście podróży do Krakowa i zwiedzania tej historycznej stolicy Polski. Zapoznali się oni również z działalnością apostolską polskiej prowincji salwatorianów poprzez spotkania z wikariuszem prowincjalnym ks. Bogusławem Loską SDS i duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej ks. Piotrem Szyrszeniem SDS, podczas pobytu we wspólnocie zakonnej w Krakowie- Zakrzówku. Mieli także okazję zobaczyć jak drukuje się książki w Wydawnictwie Salwator oraz odwiedzili Łagiewniki, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. W Więciórce spotkali się ze wspólnotą postulantów i ich wychowawcami.

Z kolei w środę, 13 sierpnia, współbracia z zagranicy zapoznali się z miejscami posługi salwatorianów na Dolnym Śląsku. Pokłonili się św. Jadwidze Śląskiej w Trzebnicy, odwiedzili Oborniki Śląskie i Dobroszyce, a na koniec dnia zwiedzili Wrocław.

Spotkanie zakończyło się 14 sierpnia 2013 r. poranną Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej. Nad przebiegiem spotkania i realizacją według wytyczonego planu czuwali ojcowie duchowni seminarium salwatorianów: ks. Krzysztof Gasperowicz SDS i ks. Krystian Kolba SDS.

Za: www.sds.pl

Wpisy powiązane

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

Bonifratrzy: Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

Michalici: Wprowadzenie relikwii bł. Stefana Frelichowskiego do kościoła na Rybakach