Franciszkanie: 50 lat kościoła w Głowience k. Krosna

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r. w Głowience na Podkarpaciu świętowano 50 lat kościoła. Dziękczynieniu przewodniczył minister prowincjalny franciszkanów z Krakowa, o. Mariusz Kozioł.

„W tę uroczystość dziękujemy Bogu za tę świątynię materialną, ale też za wiarę, za wiarę tych, którzy ją budowali, za to pragnienie, żeby codzienność była przeżywana z Bogiem” – podkreślił prowincjał w okolicznościowym słowie.

O niezłomnej wierze mieszkańców Głowienki sprzed półwiecza mówili też inni. Wicestarosta z Krosna, Andrzej Guzik, powiedział, że o Głowience usłyszał po raz pierwszy jako kilkuletnie dziecko. „Tam żyją mężni, prawi ludzie, bo oni w ciągu jednej nocy zbudowali kościół” – usłyszał z ust bliskich.

Zdaniem samorządowca ofiara tych ludzi, poświęcenie, trud, ten wielki, heroiczny czyn odwagi, powinny być dla wszystkich inspiracją do podejmowania współczesnych wyzwań, jak chociażby stawanie w obronie krzyża czy wiary.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Wiktor Skwara również wyraził słowa uznania dla mieszkańców, którzy przyczynili się do powstania tej świątyni, za ich bezkompromisową postawę. Podziękował też franciszkanom, że przez te 50 lat udowodnili, jak mocno związani są z tą społecznością i jak bardzo im na niej zależy.

W imieniu mieszkańców Głowienki głos zabrała Iwona Topolska, dyrektorka miejscowej Szkoły Podstawowej.

„Serca nasze są dziś przepełnione radością i wdzięcznością za wszystkie dary i łaski, jakie w ciągu minionych 50 lat otrzymaliśmy tu w Głowience z ręki Boga. W sposób szczególny z tego miejsca chcemy jednak podziękować za waszą obecność w Głowience, drodzy ojcowie franciszkanie. Sercem i pamięcią ogarniamy wszystkich ojców, który pracowali w parafii od początku jej istnienia, zarówno tych żyjących, jak i tych, którzy odeszli już do Pana. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy przez te lata od Zakonu. Dziękujemy za waszą franciszkańską postawę, za świadectwo wiary, za to, że to właśnie wy przynieśliście nam do Głowienki Boga. Dziękujemy za franciszkańską duchowość, która od 50 lat formowała dzieci, młodych i starszych. Za troskę o naszą wiarę, o serca i sumienia. Jest wiele owoców waszej posługi. Jednym z nich są choćby powołania do życia zakonnego, jakie zrodziły się w tej wspólnocie” – przekonywała pani dyrektor.

W czasie Mszy świętej wierni modlili się m.in. za budowniczych, darczyńców i ofiarodawców kościoła, za parafian i kapłanów, jak i za tych, „których wiara ostygła”.

„Jako uczniowie Chrystusa przychodźmy tutaj, do tej świątyni, na spotkanie z Jezusem. Słuchajmy Jego słowa. Przyjmujmy Go w Komunii świętej. Wtedy będziemy się wpatrywać w to, co niewidzialne i nie poddamy się zwątpieniu” – zachęcał licznie zgromadzonych wiernych wyższy przełożony z Krakowa.

Po Mszy świętej w kaplicy klasztornej o. Krzysztof Kozioł, gwardian i proboszcz, wobec ministra prowincjalnego i swojej wspólnoty złożył wyznanie wiary i przyrzeczenia. Decyzją kapituły prowincjalnej rozpoczął bowiem drugą czteroletnią kadencję przełożonego.

Głowienka to wieś k. Krosna. Według niektórych źródeł powstała już na początku XIII w. W lipcu 1970 r. wieś została włączona do nowo powstałej parafii franciszkanów w Krośnie. Wkrótce kupiono w tej miejscowości dom z przeznaczeniem na punkt duszpasterski, katechetyczny. Po gruntownym jego remoncie, 1 września 1971 r. o. Jan Stanisław Górny zaczął w nim katechizację, a sam zamieszkał w jednej z izb. Kilka dni później, 5 września abp Ignacy Tokarczuk, metropolita przemyski przyjechał do Głowienki, pobłogosławił wiernych i polecił odprawiać tam niedzielne Msze święte.

Jednak dom był za mały na potrzeby wiernych. Społeczność Głowienki, wbrew władzom komunistycznym, „pod osłoną nocy” pod kierownictwem o. Jana Górnego przebudowała go w świątynię i pokryła blachą. Z czasem rozbudowała.

26 maja 1974 r. celebrowana tam była pierwsza Msza święta. Dzień później abp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia tego kościoła, nadając mu wezwanie bł. Maksymiliana Marii Kolbego. 14 sierpnia 1974 r. odbyła się tam pierwsza uroczystość odpustowa. 30 stycznia 1975 r. w Głowience została erygowana parafia.

O niezwykle ciekawej historii kościoła, parafii i klasztoru można przeczytać więcej na stronie: https://glowienka.franciszkanie.pl/parafia/historia-parafii/.

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki