Generał Werbistów z wizytą w Polsce

W dniach 9–12 listopada, z wizytą w Polsce przebywa o. Heinz Kulüke SVD, przełożony generalny Zgromadzenia Słowa Bożego oraz o. Paulus Budi Kleden SVD, radca generalny.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem informacyjnym z zarządem Polskiej Prowincji SVD, które odbyło się w Domu Misyjnym Ducha Świętego w Warszawie.

Zgodnie z życzeniem, Generał Werbistów w czasie swojej wizyty, spotka się także ze współbraćmi starszymi i chorymi w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie oraz odwiedzi dom formacyjny, czyli Misyjne Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie.

O. Heinz Kulűke SVD urodził się 29 września 1956 r. w północno-zachodnich Niemczech. Do zgromadzenia werbistów wstąpił w 1979 r. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 9 marca 1986 r. w St. Augustin koło Bonn. Wkrótce wyjechał do pracy misyjnej na Filipiny. Następnie studiował filozofię w Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie i doktoryzował się w Rzymie.

Począwszy od 2005 r. był trzykrotnie wybierany na urząd prowincjała werbistów w Południowej Prowincji Filipin. Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej i administracyjnej o. Kulűke znany jest z szeroko zakrojonej pomocy socjalnej dzieciom ulicy i ludziom żyjącym na wysypiskach śmieci w Cebu na Filipinach

O. Heinz Kulűke SVD jest 11 przełożonym generalnym zgromadzenia werbistów, które liczy ponad nieco 6 tysięcy członków i pracuje w 70 krajach na wszystkich kontynentach.

Za: www.werbisci.pl

Wpisy powiązane

Bp Okroj przed Dniem Życia Konsekrowanego: Synod to wspólna droga, którą mamy razem iść

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych opublikowała dane statystyczne za rok 2021

26 stycznia, godz. 11.00: Konferencja prasowa przed Dniem Życia Konsekrowanego