Kapituła Generalna Mniszek Benedyktynek Polskich

W dniach od 27 do 30 czerwca obradowała w Opactwie w Przemyślu kapituła generalna Kongregacji p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny mniszek benedyktynek polskich. Była to kapituła nadzwyczajna, zwołana celem ostatecznego ustalenia tekstu poprawek do naszych Konstytucji. Poprawki te mają na celu dostosowanie naszych praw do najnowszego prawodawstwa kościelnego, dotyczącego zakonów kontemplacyjnych, a także do zmienionych warunków życia.

 W naszych dziejach, które trwają już piętnaście wieków, takie okresowo wprowadzane adaptacje są czymś zupełnie normalnym i niewątpliwie koniecznym, skoro w ciągu wieków prawo kościelne rozwija się, a zjawiają się też w życiu wspólnot zjawiska poprzednio nieznane, które trzeba uporządkować zgodnie z duchem Reguły św.Benedykta.

Kapituła została poprzedzona przez konsultacje we wszystkich wspólnotach i przez trzy zebrania komisji prawnej. Odbyła się pod przewodnictwem Matki Klary Lechoszest OSB, prezeski naszej Kongregacji, oraz asystenta tejże Kongregacji, J. E. Księdza Biskupa Łukasza Buzuna. Towarzyszył obradom prawnik, O. Ezdrasz Biesok OFM. Gremium tworzyły przełożone wszystkich dziewięciu klasztorów kongregacji oraz wybrane przez te klasztory delegatki.

Zatwierdzony drogą głosowania ostateczny tekst poprawek i uzupełnień zostanie w najbliższym czasie wysłany do Stolicy Apostolskiej.

Wpisy powiązane

Upamiętnienie rozstrzelania 30 redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego

Nadzwyczajna Kapituła Generalna Sióstr Terezjanek

Polana: 40-lecie ponownego powołania parafii i pracy Księży Salezjanów