Kapucyni: XXVIII Kapituła Prowincjalna

W krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, zaraz po Passze, tj. w dniach od 22 do 25 kwietnia 2014 r., trwa XXVIII Kapituła Zwyczajna Wyborcza Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Kapituła ta jest zwoływana raz na 3 lata, a biorą w niej udział: minister prowincjalny wraz z zarządem, bracia delegaci w liczbie 50, kustosz Ukrainy i Rosji oraz Bułgarii, a także zaproszeni współbracia z innych krajów. Obecnemu zgromadzeniu przewodzi br. Štefan Kožuh OFMCap, Wikariusz Generalny z Rzymu.

Celem kapituły jest podsumowanie ostatniego trzechlecia oraz wybór nowego ministra prowincjalnego wraz z radą (4 radnych) na kolejne 3 lata. Dla Prowincji jest to pora szczególnej łaski – kapituła jest wyjątkowym czasem otwierania się na działanie Ducha Świętego. Będąc również wydarzeniem charyzmatycznym, kapituła ma na celu wyznaczenie pewnych konkretnych kierunków, w których Prowincja chce zmierzać w najbliższych latach.

Kapitulni tradycyjnie rozpoczynają ten czas od liturgii pokutnej, która odbywa się we wtorek po południu. Następnie ma miejsce Eucharystia, a dopiero później, wieczorem, pierwsza sesja kapituły. Moderatorem duchowym, który codziennie będzie głosić słowo Boże oraz konferencje dla zebranych braci, jest zaproszony jezuita – o. Józef Augustyn.

W kapitule uczestniczą, bądź też będą mieli wystąpienia, bracia reprezentujący miejsca, gdzie żyją i są zaangażowani w posługę kapucyni Prowincji Krakowskiej, a są to: Ukraina i Rosja, Bułgaria, Litwa, Republika Centralnej Afryki i Czad, Włochy – Genua, Austria i Południowy Tyrol.

Kapituła to szczególny czas działania Ducha Świętego, dlatego prosimy o modlitwę w intencji braci uczestniczących w obradach, aby wypełniała się wola Boża.

Więcej na: www.kapucyni.pl

Wpisy powiązane

Kraków: 400 lat Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Skępe: 525 lat obecności bernardynów

Dr hab. Łucja Marek z IPN: Badania historyczne wykazują, że kard. Wojtyła reagował prawidłowo na przestępstwa pedofilii