Katarzynki: Kapituła Prowincjalna i nowy zarząd

W domu prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie, od 21 do 29 marca 2014 r. trwała Kapituła Prowincjalna Wyborcza, połączona ze sprawozdaniem z 38 Kapituły Generalnej.

Obrady otworzyła Przełożona Generalna S.M. Vera Lóss zachęcając nas do ufnej i otwartej modlitwy o łaskę odczucia, że nasze serca pałają w czasie, gdy rozmawiamy ze sobą na drodze Kapituły, o łaskę odnowienia naszego osobistego spotkania z Chrystusem, o podjęcie osobistej decyzji, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia.

W czasie Kapituły wybrano nowy Zarząd Prowincjalny, w którego skład weszły: Przełożona Prowincjalna S.M. Bartłomieja Olechnowicz oraz siostry radne: S.M. Natalia Śliwa, S.M. Błażeja Ryfka, S.M. Beata Kulesza, S.M. Kamila Leszczyńska.

„Otworzyć przyćmione oczy” to temat naszej Kapituły, zaczerpnięty z perykopy o uczniach idących do Emaus. Ten fragment Ewangelii sprowokował nas do odważnego spojrzenia na naszą rodzinę zakonną. W szczerości szukałyśmy tych wszystkich spraw, na które mamy „przyćmione oczy”. Ustaliłyśmy również Priorytety i Postanowienia, w oparciu o które będziemy pracować w następnym trzechleciu.

siostry katarzynki

Wpisy powiązane

Jezuicka uczelnia w Krakowie podniesiona do rangi uniwersytetu

Caritas zachęca do włączenia się w Międzynarodowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia

Bł. Władysław z Gielniowa  ważnym dla Polski świętym