KWPZM: Statystyki dotyczące powołań do Zakonów Męskich w Polsce (2017 r.)

Sekretariat KWPZM opublikował dane dotyczące ilości powołań do męskich wspólnot życia konsekrowanego według staniu na dzień 1 października 2017 r. Ogólna liczba zakonników będących w formacji wstępnej pozostała na poziomie roku ubiegłego, natomiast spadła liczba postulantów (44 mniej niż w zeszłym roku). Poniżej czytelnicy znajdą szczegółowe zestawienie według liczby powołań w poszczególnych zakonach oraz według Jurysdykcji (część instytutów zakonnych ma po kilka prowincji w Polsce).

POBIERZ PDF: powołania wg ilości [TUTAJ], powołania wg jurysdykcji [TUTAJ]

Redakcja


Wpisy powiązane

Rowy: Kapituła Prowincjalna Redemptorystów zakończyła obrady

Bernardyni: Klasztor w Radomiu Pomnikiem Historii

Licheń: Braterstwo drogą pokoju. Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego