Nowy metropolita abp Wacław Depo w katedrze częstochowskiej

Ingres abp Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie miał miejsce w czwartek, 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego.

W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów, m. in. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce; abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski; abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia.

Przy słonecznej aurze, choć w kilkunastostopniowym mrozie, rozpoczęła się procesja o godz. 10.45 do Archikatedry. Arcybiskup nominat Wacław Depo przekraczając drzwi Bazyliki Archikatedralnej został powitany przez prepozyta kapituły Bazyliki Archikatedralnej ks. inf. Mariana Mikołajczyka. Procesyjnemu przejściu towarzyszyła Jasnogórska Orkiestra Dęta.

Po wejściu do Archikatedry abp Wacław Depo, abp Stanisław Nowak, administrator archidiecezji częstochowskiej oraz abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce udali się na modlitwę do kaplicy Najświętszego Sakramentu. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00 modlitwą poświęcenia świec pod przewodnictwem abpa Celestino Migliore.

Następnie zebranych powitał abp Stanisław Nowak, administrator apostolski w Częstochowie. „Radzi jesteśmy bardzo z obecności tak wielu uczestników tej niezwykłej dla Kościoła częstochowskiego uroczystości, jaką jest ingres do Archikatedry Metropolitalnej piątego biskupa częstochowskiego i zarazem drugiego arcybiskupa metropolity prowincji kościelnej częstochowskiej ks. dr Wacława Depo”.

„Kościół zbudowany jest na urzędzie św. Piotra Apostoła i apostołów – przypomniał arcybiskup – Kościół z największą pieczołowitością strzeże sukcesji apostolskiej. To, co będziemy przeżywać wiąże się z tą sukcesją. W Kościele, który jest w Częstochowie, czwarty biskup diecezjalny odchodzi od sprawowania tej ważnej posługi, a przychodzi w jego miejsce piąty. Czwarty wypowiada wielkie dziękczynienie, że dane mu było służyć Kościołowi częstochowskiemu od ponad 27 lat, kiedy to został na tą posługę powołany przez bł. Jana Pawła II. Piąty biskup częstochowski powołany przez Ojca Świętego Benedykta XVI oddaje dziś do dyspozycji Kościoła wszystkie swoje energie i siły, dobra zewnętrzne i wewnętrzne, całe swoje życie. Życzymy mu wielu łask od Boga, i szczególnej pomocy ze strony Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Patronki naszej archidiecezji”.

Pierwszym znakiem objęcia urzędu w diecezji jest publiczne odczytanie decyzji papieża Benedykta XVI. Pismo nominacyjne odczytał abp Celestino Migliore, po tych słowach wierni zgromadzeni w Archikatedrze odpowiedzieli: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie nuncjusz apostolski wręczył pismo papieskie abp Depo. Archikatedrę wypełniły gromkie brawa.

Kolejnym elementem ceremonii było przekazanie nowemu arcybiskupowi metropolicie pastorału pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny jako symbolu władzy w Kościele częstochowskim. Następnie abp Wacław Depo zajął miejsce na katedrze biskupiej – miejsce to stanowi centrum jedności i wspólnoty wiernych ze swoim arcybiskupem. Na zakończenie obrzędów związanych z kanonicznym objęciem urzędu arcybiskupa metropolity miało miejsce homagium czyli hołd symbolizujący oddanie się władzy. Złożyli je m.in.: bp Antoni Długosz i bp Jan Wątroba, przedstawiciele kapłanów, zakonów męskich i żeńskich archidiecezji, rektorzy seminariów, a także przedstawiciele mediów.

W homilii abp Wacław Depo podkreślił, że „służba biskupia musi być napełniona odwagą pokory, która nie pyta się o to, co mówi o nim dominująca opinia czy medialne sondaże, ale czerpie swoje kryterium z Bożej prawdy i dla Niej angażuje się w porę i nie w porę, aby wykazać błąd i wzywać do przemiany”.

„Naszym wspólnym zadaniem jest wciąż pozwolić się zaskoczyć łasce Chrystusa, aby On Sam mógł zaspokoić pragnienia ludzkiego serca za Bogiem. Wszelka bowiem antropologia, a więc nauka o człowieku, bez odniesienia do Boga i bez odniesienia do Chrystusa jest niszczącym kłamstwem, bo wówczas każdy człowiek siebie samego może uczynić normą prawa, a to wcześniej czy później prowadzi do agresji, nienawiści społecznej czy samounicestwienia – tłumaczył kaznodzieja – Nasza odważna wiara w Boga okazuje się być potrzebna, jak nigdy dotąd, aby Chrystus mógł się ukazać poprzez nas samych jako dar zbawienia dla świata”.

Nawiązując do dzisiejszej uroczystości nowy arcybiskup metropolita powiedział: „Za bł. Janem Pawłem II pragnę powtórzyć i uczynić swoimi następujące słowa: ‘Raduje się z tego faktu, że ten Kościół częstochowski jest, że żyje swoim autonomicznym życiem, że służy jako diecezja maryjna Kościołowi w Polsce i świecie spełniając wyjątkowe, związane z Jasną Górą posłannictwo macierzyńskiego pośrednictwa, i że Częstochowa, to dobre miasto’”.

„Przyjmując dzisiaj urząd pasterski po czwartym biskupie częstochowskim i pierwszym metropolicie Stanisławie Nowaku, wchodzę z żywym poczuciem wspomnianej przez niego świętej sukcesji apostolskiej, którą przez ręce ks. abpa Józefa Michalika, abpa Zygmunta Zimowskiego i bpa Jana Śrutwy otrzymałem w Katedrze Zamojskiej, wchodzę tutaj z poczuciem wdzięczności wobec arcypasterza Stanisława i jego biskupów pomocniczych. Sukcesja ta w tradycji depozytu wiary jest jednym z czynników konstytutywnych Kościoła Chrystusowego” – mówił abp Depo.

„Raduję się, że coraz więcej zgromadzeń zakonnych szuka swego miejsca w zasięgu Jasnej Góry, i że Kościół częstochowski bogaci się nimi, jako szczególnym skarbem powołań i konsekracji” – zaznaczył arcybiskup.

„Przychodzę tutaj i przyklękam z pokorą, aby do tej odpowiedzialnej pracy w archidiecezji częstochowskiej stanąć wraz z wami i dla was. Potrzeba nam nadal mocy Bożej i światła natchnień żywej wiary, którym odznaczali się moi czcigodni poprzednicy – mówił abp Wacław Depo – Bardzo liczę na ducha współpracy i odpowiedzialności za każdego bez wyjątku człowieka, zarówno w wymiarach służby duchowej, jak i dobra publicznego. I dlatego proszę was, abyście tak rozumieli dzisiejszy ingres waszego nowego biskupa, i w tym duchu modlili się za mnie do Miłosiernego Boga o spełnienie spraw Bożych i ludzkich na przyszłość”. Po słowach homilii znów rozległy się głośne brawa.

Kolejnym punktem liturgii było odnowienie ślubów osób konsekrowanych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: biskupi i kapłani z kraju i zagranicy, księża wszystkich godności z archidiecezji, metropolii, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przedstawiciele zakonów archidiecezji m.in. z Zakonu Ojców Paulinów z Jasnej Góry na czele z przeorem Jasnej Góry o. Romanem Majewskim i o. Piotrem Polkiem, definitorem generalnym Zakonu Paulinów, posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy i profesorowie wyższych uczelni szczególnie z KUL i UKSW w Warszawie, z którymi współpracował abp Wacław Depo, starszyzna cechowa częstochowskiego rzemiosła, bractwa, ruchy i stowarzyszenia archidiecezji, Kapituła Archikatedralna i kapituły kolegiackie, alumni Wyższego i Niższego Seminarium Duchownego Arch. Częstochowskiej, osoby życia konsekrowanego, rodzina i bliscy abpa Wacława Depo, przedstawiciele parafii archidiecezji częstochowskiej.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn 

Za: www.jasnagora.com

Wpisy powiązane

„Są twarzą Ewangelii” w swoich środowiskach i mają coraz więcej powołań

Toruń: 32. rocznica powstania Radia Maryja

Franciszkanie – Gdańsk: Jesienne spotkanie przełożonych