Nowy Przełożony Generalny Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani

Bracia kapitulni obradujący w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani w Mariance pod Bratysławą w dniach 25 – 28.08. 2014r wybrali na urząd Przełożonego Generalnego o. Michała M. Krysztofowicza. Ojciec Generał będzie przewodniczył Rodzinie Zakonnej przez okres pięcioletniej kadencji.

Nowy Przełożony Generalny urodził się w Koninie, w województwie wielkopolskim. Swoją formację zakonną rozpoczął we Włocławku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, zaś następny jej etap – nowicjat ukończył w Mariance pod Bratysławą. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył formację filozoficzno – teologiczną a święcenia kapłańskie przyjął z rąk Pasterza Diecezji ks. bp Wiesława Meringa. Tytuł magistra teologii obronił na Wydziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli pracował w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, uczył katechezy a przez ostatnie lata przygotowywał najmłodsze pokolenie braci do życia zakonnego będąc magistrem nowicjatu w Archidiecezji Gdańskiej w Pszczółkach. Pełnił również urząd członka rady prowincjalnej oraz generalnej.

Ojciec Generał złożył przysięgę wiernego wypełniania swoich obowiązków w obecności ks. abp Stanisława Zvoleńskiego, metropolity bratysławskiego. Otoczmy Drogiego Ojca i Jego Zarząd swoją modlitwą.

Źródło: Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani 

Wpisy powiązane

Abp Schick w Kalwarii Pacławskiej: św. Maksymilian chwali was za postawę wobec uchodźców

1. rocznica śmierci abpa Henryka Hosera

Czerwińsk nad Wisłą: sanktuarium przyjmie relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego