Orioniści: Wizyta Radców Generalnych z Rzymu

W dniach od 14-17 czerwca gościli w Polsce Radcy Generalni Małego Dzieła Boskiej Opatrzności – Orioniści: ks. Maurizio Macchi i ks. Pierre Kouassu. Radcy generalni wzięli udział w Jubileuszu 25-lecia beatyfikacji ks. Franciszka Drzewieckiego, orionisty. Uroczystości jubileuszowe pod przewodnictwem Administratora Apostolskiego diecezji Łowickiej ks. biskupa Wojciecha OSIALA odbyły się w rodzinnej parafii błogosławionego w Zdunach koło Łowicza.

Radni generalni uczestniczyli również w corocznym spotkaniu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, która od 2007 roku w duchu św. Alojzego Orione pełni wyjątkową misję w Polsce i poza jej granicami.

Nawiedzili również Dom Formacyjny Zgromadzenia w Warszawie-Aninie w którym przygotowują się do życia zakonnego i kapłaństwa najmłodsi orioniści.

Za: www.orione.pl

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki