Pamiątkowy medal dla sanktuarium świętokrzyskiego

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu zostało uhonorowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego – “Medalem na Stulecie Niepodległości”. Uroczystość odbyła się w urzędzie wojewódzkim w Kielcach w czwartek 15 listopada br. Przekazując odznaczenie na ręce superiora klasztoru, o. Mariana Puchały OMI, wojewoda Agata Wojtyszek w dedykacji napisała:

Współczesny patriotyzm to pamięć o wielkich i pięknych polskich tradycjach, to działalność na rzecz naszych “małych ojczyzn”, to troska i zainteresowanie losami naszego kraju. Do nas należy wspieranie i pielęgnowanie wolności poprzez krzewienie patriotycznych postaw. Dlatego jest dla mnie wielką przyjemnością przekazanie tego wyjątkowego świadectwa 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Za: oblaci.pl

Wpisy powiązane

W DUCHU CHRYSTUSA SŁUGI – 1,4 tys. seminarzystów na ogólnopolskiej pielgrzymce

Abp Galbas ze wzruszeniem przyjmuje nową misję. “W Kościele jest jeden piedestał i nie jest dla biskupa”

Ks. Sławomir Bar CM: kapłan to ktoś, kto rozdaje marzenia