Paulini: Wyróżnienie dla o. Eustachego Rakoczego

O. Eustachy Rakoczy, paulin z Jasnej Góry, został uhonorowany wyróżnieniem Miasta Częstochowy „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”. Jest to doroczne wyróżnienie miasta Częstochowy, przyznawane w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę, 10 listopada, w Filharmonii Częstochowskiej podczas widowiska poetycko-muzycznego „Częstochowskie Urodziny Niepodległej”.

Nagroda została przyznana z okazji Święta Niepodległości 11 listopada przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych. Na tej uroczystości laureatowi towarzyszył Jasnogórski Korpus Oficerski.

Mottem honorowego wyróżnienia „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie” są słowa Jana Kochanowskiego „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą Ojczyźnie”.

Ustanowienie wyróżnienia, przyznawanego w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej lub instytucjonalnej, pomaga w kształtowaniu szacunku dla tradycji narodowych i patriotycznych, upowszechnianiu właściwych postaw obywatelskich, zwiększaniu zainteresowania historią narodu i „Małej Ojczyzny”, ich spuścizną kulturową i cywilizacyjną. Wyróżnienie jest jednocześnie uhonorowaniem osób i instytucji wyjątkowo zasłużonych w rzeczywistym działaniu dla dobra Częstochowy i Polski oraz na rzecz rozwijania kultury materialnej i duchowej narodu, państwa, lokalnej społeczności i wspólnoty.

Rzeczowym wyrazem wyróżnienia jest statuetka wykonana wg projektu artysty rzeźbiarza Jerzego Kędziory.

Laureat o. Eustachy Rakoczy wygłosił następujące podziękowanie:

Panie Prezydencie,
Panie Przewodniczący,
Wielce Szanowni Państwo,

Poczuwam się do serdecznego obowiązku przekazania słów wdzięczności za dobro, jakiego dziś i zawsze doświadczam w tym mieście.

Częstochowa jest dla mnie miejscem szczególnym, miastem niezmiennie obecnym w moim życiu i służbie Bogarodzicy i Żołnierzom Niepodległości – w całej przestrzeni narodowych dziejów.

Częstochowa to miasto „spod znaku Maryi” – gród Jej zawierzony, zawsze pozostający pod biało – czerwonym sztandarem. Tu, w duchowej stolicy Polski dane jest mi doświadczać potęgi i piękna mojego „apelowego duszpasterstwa”.

Każdego wieczoru, w godzinie apelu, rozpoczynamy przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Matki Kościoła odwieczną pieśnią Bogarodzica najświętszy ze znaków Ojczyzny uobecnia się w każdym polskim domu – w każdym polskim sercu.

Jakże wdzięczny jestem Bogu i ludziom, że jako Jasnogórskiemu Kapelanowi Żołnierzy Niepodległości dane mi jest przed Tronem Królowej i Hetmanki Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, w Ojczyźnie uświęconej krwią naszych przodków wypowiadać apelowe JESTEM – PAMIĘTAM – CZUWAM !
Szanowni Państwo,

Czuję się zaszczycony i z serca dziękuję Jasnogórskiemu Korpusowi Oficerskiemu, który dziś, tak jak każdego apelowego wieczoru towarzyszy mi w mojej służbie. Dziękuję!

*

Warto dodać, że w 2003 roku laureatem wyróżnienia „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie” był Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, w 2006 roku – o. Jerzy Tomziński, były generał Zakonu Paulinów i były przeor Jasnej Góry; w 2007 roku – o. Jan Golonka, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze; w 2008 roku – o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów.

oprac. BPJG 

Więcej na: www.jasnagora.com

Wpisy powiązane

W DUCHU CHRYSTUSA SŁUGI – 1,4 tys. seminarzystów na ogólnopolskiej pielgrzymce

Abp Galbas ze wzruszeniem przyjmuje nową misję. “W Kościele jest jeden piedestał i nie jest dla biskupa”

Ks. Sławomir Bar CM: kapłan to ktoś, kto rozdaje marzenia