„Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia“

W najbliższą niedzielę, 30 marca, w Bazylice Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta Msza Św. celebrowana przez Kard. Stanisława Dziwisza (transmisja w TVP1 i TVP Polonia). Podczas Mszy Św. przekazane zostaną lampiony z ogniem zapalonym przez Jana Pawła II 16 grudnia 2003 r, będące symbolem Iskry Bożego Miłosierdzia.  Organizatorem tego ogólnopolskiego wydarzenia – na polecenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski – jest fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia“.

O odbiór lampionów poproszeni zostali m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski, delegacje młodzieży ze wszystkich diecezji, Komendant Główny Straży Pożarnej, Przewodniczący Organizacji Harcerskich, przedstawiciele instytucji charytatywnych itp. Przekazanie „Iskry“ do poszczególnych środowisk, instytucji i parafii jest wyrazem symbolicznej – duchowej więzi z Janem Pawłem II w czasie kanonizacji.

Do odebrania lampionów zaproszeni zostali także przewodniczący poszczególnych Konferencji Życia Konsekrowanego. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że nasze środowiska włączą się we wspólną modlitwę w intencji głębokiego przeżycia czasu kanonizacji bł. Jana Pawła II. Rekolekcjoniści są proszeni o podejmowanie tych jakże ciekawych i aktualnych tematów w naukach rekolekcyjnych (www.iskramilosierdzia.pl).

Włączmy się w to rozniecanie iskier Bożej łaski i miłosierdzia!

RED.


Przed ogłoszeniem Jana Pawła II świętym mieszkańcy Polski zjednoczą się w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia z Łagiewnik. W postaci Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia dotrze on do kościołów, instytucji i domów w całym kraju.

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski akcję przygotowującą do kanonizacji papieża Polaka koordynują Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Stowarzyszenie Absolwentów “Dzieło”.

Do “rozniecania iskry Bożej łaski” i “przekazywania światu ognia miłosierdzia” wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Było to bezpośrednie nawiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej: “[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. “W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” – mówił wtedy Ojciec Święty. W grudniu 2003 r. Jan Paweł II pobłogosławił ogień, który od tamtej pory pali się nieustannie przed obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni.

Ten właśnie ogień odbiorą w niedzielę 30 marca od kard. Stanisława Dziwisza młodzieżowe delegacje ze wszystkich polskich diecezji. W trakcie uroczystej Mszy świętej w Łagiewnikach o godz. 10:00 Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia otrzymają również prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji kościelnych, państwowych i społecznych, m.in. Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Caritas Polska, zakonów, organizacji harcerskich, mediów i związków sportowych. Płomień przenoszony będzie w specjalnych lampionach, dostarczonych przez Stowarzyszenie Absolwentów “Dzieło”, na których ściankach znajdą się wizerunki Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II. Transmisję ze Mszy świętej przeprowadzą TVP1 i TVP Polonia.

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia, podczas diecezjalnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży, biskupi przekażą Iskrę delegacjom młodzieży z poszczególnych parafii oraz reprezentantom władz samorządowych i instytucji społecznych, jak szpitale, hospicja, domy dziecka, domy pomocy społecznej i więzienia.

W dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia, Iskra trafi bezpośrednio do wiernych. Odbiorą ją oni w swoich parafiach z wykorzystaniem wspomnianych lampionów, świec lub paschalików i zaniosą do swoich rodzin. W ten sposób każda osoba będzie mogła doświadczyć blasku Bożego Miłosierdzia.

Lampion z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia znajdzie się także przy ołtarzu podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne przeżywane w szkołach oraz parafiach,  przygotują wiernych zarówno do zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jak i uroczystości Kanonizacji bł. Jana Pawła II. Duszpasterze oraz katecheci I mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie www.iskramilosierdzia.pl. Znajdują się tam m.in. katechezy kanonizacyjne na wszystkie poziomy nauczania oraz tekst modlitwy, którą wierni mogą odmówić z rodzinami przy świetle Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia, wieczorem w dzień kanonizacji. Na stronie dostępne są  także filmy z fragmentami homilii Jana Pawła II, wygłoszonych w czasie pielgrzymek do Polski. Można je bezpłatnie wykorzystać na nabożeństwach, czuwaniach, apelach, rekolekcjach czy na katechezach.

Za: www.episkopat.pl

Wpisy powiązane

Już dziś rozpoczyna się Rok Jubileuszowy o. Augustyna Kordeckiego

10 lat Szkół Pijarskich w Bolesławcu

Ks. Dominik Chmielewski SDB nie jest już moderatorem “Wojowników Maryi”