Poznań: 30. rocznica istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów

W dniu patronalnego święta, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, poznańska prowincja Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) obchodziła 30. rocznicę swego powstania. Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, celebrowana w kaplicy domu prowincjalnego w Poznaniu, której przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC. Podczas wygłoszonej homilii Przełożony Prowincjalny najpierw przypomniał dramat zerwania relacji z Bogiem przez Adama i Ewę, by następnie ukazać pełną ufności Bogu postawę Maryi. Kaznodzieja mówił o potrzebie przechodzenia od strachu do ufności oraz od samotności do relacji z innymi także w naszym codziennym życiu.

Okazją do refleksji nad trzydziestoletnią historią prowincji, oraz do świętowania rocznicy, będzie wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego, który odbędzie się od 12 do 13 kwietnia br. w Częstochowie.

Dzień 25 marca br. to także początek kolejnej (trzyletniej) kadencji Zarządu Prowincjalnego. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Radę Prowincjalną Prowincji Zwiastowania Pańskiego tworzą: ks. Zdzisław Szmeichel SAC (przełożony prowincjalny), ks. Przemysław Podlejski SAC (I radca), ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. Adam Kamizela SAC, ks. Kamil Wolan SAC. 

ks. Przemysław Podlejski SAC

Wpisy powiązane

W DUCHU CHRYSTUSA SŁUGI – 1,4 tys. seminarzystów na ogólnopolskiej pielgrzymce

Abp Galbas ze wzruszeniem przyjmuje nową misję. “W Kościele jest jeden piedestał i nie jest dla biskupa”

Ks. Sławomir Bar CM: kapłan to ktoś, kto rozdaje marzenia