Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Duchowieństwa z modlitwą za kapłanów i seminarzystów

Szczególną modlitwę za kapłanów, seminarzystów i o nowe powołania zanosił na Jasnej Górze prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Duchowieństwa, kard. Lazarus you Heung-sik.Przybył na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Wyższych Seminariów Duchownych, która rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim.

W rozważaniach apelowych przedstawiciel Stolicy Apostolskiej prosił za wszystkich kapłanów i diakonów świata: „za Twoim wstawiennictwem Maryjo Częstochowska, błagam Boga Ojca Wszechmogącego, aby udzielił im łaski intymnego przylgnięcia do Jezusa Chrystusa w przeżywaniu swojego powołania”. – Matko Pięknej Miłości proszę Cię, abyś dała im doświadczyć tego co najważniejsze, by się czuli kochani przez Boga w jakimkolwiek momencie i w jakiejkolwiek sytuacji ich życia, aby nigdy nie utracili głębokiego przekonania, że są źrenicą w oku Twego Syna – mówił purpurat.
Modlił się do Tej, która widzi trudności i problemy kapłańskiego życia: „chciałbym Ci powierzyć duchownych, którzy przeżywają chwile ciemności, gubiąc po drodze radość owego pierwotnego zapału. Matko podtrzymuj ich w posłudze i odnów ich serca i umysły, aby mogli z odnowionym entuzjazmem pójść za Twoim Synem”.

Wychowawczyni Powołań Kapłańskich kardynał powierzył wszystkich seminarzystów świata, aby towarzyszyła im i podtrzymywała ich w wyborze powołania, dodawała im odwagi w podążaniu za Jezusem, „aby byli już dziś prawdziwymi uczniami swego Mistrza, a jutro mogli Go naśladować stając się dobrymi pasterzami ludu bożego, miłosiernymi, odważnymi, niezmordowanymi i gorliwymi w poszukiwaniu owiec”.

Prosił Matkę Najświętszą, by uprosiła u Swego Syna, by „wzbudził nowe powołania do kapłaństwa, aby nie zabrakło wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie Boga do tej sakramentalnej posługi w tym narodzie i na całym świecie”.

W imieniu papieża Franciszka kard. Lazarus you Heung-sik zawierzył Maryi także prace synodalne i zgromadzenie biskupów, które odbędzie się w październiku w Rzymie. A jako pielgrzym z dalekiego kraju również umiłowaną Koreę, by Maryja uprosiła zjednoczenie obu Korei.

Rozważanie apelowe prefekta Dykasterii ds. Duchowieństwa:

Główne uroczystości w ramach VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych odbędą się jutro. Po konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze św. Rodziny klerycy z modlitwą różańcową, wyruszą w uroczystej procesji Alejami NMP na Jasną Górę. Tu o godz. 13.00 odprawiona zostanie w Bazylice uroczysta Msza św. z aktem zawierzenia wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej służby w Kościele.

Tradycyjnie, co 5 lat, klerycy i wychowawcy wszystkich seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce spotykają się u Matki Bożej. Tym razem w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana pod hasłem: „W duchu Chrystusa Sługi”. W Polsce jest ponad 300 seminariów diecezjalnych i zakonnych.

Jutro po konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze św. Rodziny klerycy z modlitwą różańcową, wyruszą w uroczystej procesji Alejami NMP na Jasną Górę. Tu o godz. 13.00 odprawiona zostanie w Bazylice uroczysta Msza św. z aktem zawierzenia wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej służby w Kościele.

Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę rozpoczęły się w 1999 r.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews

Za: www.jasnagora.com

Wpisy powiązane

Jezuicka uczelnia w Krakowie podniesiona do rangi uniwersytetu

Caritas zachęca do włączenia się w Międzynarodowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia

Bł. Władysław z Gielniowa  ważnym dla Polski świętym