Relikwie św. Antoniego z Padwy w Loretto polskim

W niedzielę 16 czerwca 2024 roku na Mszy św. o godz. 10.00 zostały wniesione do Sanktuarium w Loretto relikwie św. Antoniego z Padwy. Mszy św. przewodniczył o. Rafał Kwiatkowski OFMConv z Niepokalanowa, jak też wygłosił kazanie. W uroczystości uczestniczyły siostry loretanki z matką Brygida Olędzką, członkowie Rodziny Loretańskiej oraz licznie zebrani wierni. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski miał duże nabożeństwo do św. Antoniego, jemu powierzał dzieła charytatywne, które otwierał w Lublinie, jak też był jego niezawodnym Orędownikiem w późniejszych latach posługi duszpasterskiej – o czym powiedziała s. M. Klara we wprowadzeniu do Eucharystii. W roku 1903 ks. Ignacy wydał broszurkę O chlebie św. Antoniego. Zamieścił w niej sekret – jak zaskarbić sobie niezawodną pomoc św. Antoniego. Między innymi napisał: „Jest jednak pewien sekret, który od razu otwiera serce tego Świętego, a nim jest św. jałmużna, która karmi głodnych i okrywa nagiego”. Św. Antoni ściśle przestrzega zasady prawa rzymskiego „daję, byś dał”.

Ksiądz Ignacy urządzając w 1928 roku pierwszą kaplicę w Loretto wstawił figurę św. Antoniego, która ma nadal swoje miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Dzięki pomocy tego Świętego siostry loretanki zdobywały środki na prowadzenie kolonii dla biednych dzieci jak też wspierały żywnością żołnierzy walczących w okolicznych lasach podczas II wojny światowej.  Zbliżając się do 100-lecia Loretto – sam św. Antoni upomniał się, że chciałby do Loretto przybyć w swoich relikwiach. A stało się to dzięki pielgrzymom z Padwy, którzy nawiedzili polskie Loretto.

Ojciec Rafał w kazaniu podkreślił, że św. Antoni jest nie tylko od znalezienia zagubionych rzeczy materialnych, ale przede wszystkim od odnajdywania drogi do Boga, od odzyskiwania utraconej wiary. Zasłynął jako człowiek głoszący kazania, a także kochający Chrystusa i dostrzegający Go w ubogich i potrzebujących pomocy. Po Eucharystii nastąpiło indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Antoniego. Wierni mogli się zaopatrzyć w obrazki tego Świętego oraz o wznowioną broszurkę O chlebie św. Antoniego autorstwa bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

s. M. Klara Bielecka CSL

 

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki