Rok Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Gdańskiej

Umiłowani diecezjanie, drodzy bracia i siostry zakonne, drodzy kapłani! Z woli Ojca Świętego Franciszka rozpoczynamy w Kościele Powszechnym Rok Życia Konsekrowanego, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

W tym roku mija bowiem 50 lat od wydania Dekretu Soboru Watykańskiego II „Perfectae caritatis” o odnowie życia zakonnego.

W Polsce mamy 35 tys. osób konsekrowanych czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W Archidiecezji Gdańskiej jest ich ponad 700, z czego 450 w zakonach żeńskich i 240 w zakonach męskich. Pamiętać także należy o stanie dziewic konsekrowanych oraz wdowach ustanowionych specjalnym błogosławieństwem.

Członkowie życia konsekrowanego żyją pośród nas. Od lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła, dlatego ten Rok będzie czasem modlitwy, refleksji, spotkań oraz głębszego ukazania piękna powołania i charyzmatu zakonnego. Dziękuję im dzisiaj za ich posługę w naszej Archidiecezji oraz świadectwo miłości do Kościoła i Ludu Bożego.

Zapraszam zatem do Katedry Oliwskiej w sobotę, 29 listopada na godz. 19.30 na uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu inaugurujące Rok w naszej archidiecezji, którym przewodniczył będzie Arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, pochodzący ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Niech rozpoczynający się czas przyniesie owoce nowych powołań a wszystkich żyjących według rad ewangelicznych umocni na drogach wiodących do świętości.

Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański


ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Papież Franciszek ustanowił Rok Życia Konsekrowanego dla Kościoła Powszechnego. Rozpocznie się on w I Niedzielę Adwentu, 30 listopada br., a zakończy w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2016 roku. Obchody te zbiegają się z 50-leciem ogłoszenia Perfectae Caritatis, Dekretu, który z woli Soboru Watykańskiego II wyznaczył na długie lata zasadnicze linie accomodatarenovatio podjętej przez życie konsekrowane w Kościele.

Zakłada się, że obchody tego Roku obok płaszczyzn ogólnoświatowej i krajowej, będą podejmowane także na poziomie poszczególnych diecezji i parafii, oraz na poziomie lokalnym – tj. w samych instytutach życia konsekrowanego.

W Archidiecezji Gdańskiej istnieje wielkie bogactwo wspólnot i charyzmatów, które winno zaistnieć w szerszej świadomości naszego Kościoła. Pośród nas posługuje obecnie 21 zgromadzeń męskich i 42 zgromadzenia żeńskie. Zgromadzenia męskie posiadają 43 domy, a zgromadzenia żeńskie 67 domów. Ponadto są też osoby należące do Instytutów Świeckich oraz podejmujące Indywidualne Formy Życia Konsekrowanego (dziewice i wdowy).

W skład ekipy koordynacyjnej obchody Roku Życia Konsekrowanego w naszej Archidiecezji wchodzą:

  • o. Janusz Warzocha SJ – wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w Archidiecezji Gdańskiej (tel. 797 907 177);
  • s. Rajmunda Witkowska OSB – referentka ds. zgromadzeń żeńskich w Archidiecezji Gdańskiej (tel. 504 005 000);
  • o. Tomasz Ewertowski OMI – przedstawiciel zakonów męskich w Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Gdańskiej (tel.505 160 503).

Za: www.diecezja.gdansk.pl.

Wpisy powiązane

ONZ zajęła się sprawą nieodpowiedniego traktowania ks. Michała Olszewskiego w areszcie

Święty Krzyż: „Pielgrzymka Króla Władysława Jagiełły na Święty Krzyż”

Akcja św. Krzysztofa 2024 – spotkanie kierowców w Pieniężnie