Salezjanie – Różanystok: „Cyrkoplozja” najlepsza

Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku zwyciężył w konkursie na najlepszy program edukacyjno–wychowawczy realizowany w placówce podczas VI Ogólnopolskiego Kongresu Dyrektorów z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – Goniądz 2015.

Nagrodzę przyznaną w dwóch kategoriach: Nagroda Jury – I miejsce oraz Nagroda Publiczności – I miejsce.

Prezentacja „Cyrk w resocjalizacji” była jedną z sześciu konkursowych propozycji na najlepszy program edukacyjno– wychowawczy realizowany w placówce. Dotyczyła wykorzystania pedagogiki cyrku, która jest połączeniem wykonywania cyrkowych aktywności ruchowych i artystycznych umiejętności z pedagogicznymi celami i treściami. Pedagogika cyrku należy do nurtu twórczej resocjalizacji, kinezjologii edukacyjnej oraz neurodydaktyki, silnie wspierając proces edukacyjny.

– W naszej prezentacji zawarliśmy opis korzyści, które wynikają z wykorzystania pedagogiki cyrku oraz nasze doświadczenia z prowadzenia zajęć cyrkowych oraz działalności naszej ośrodkowej artystycznej grupy „Cyrkoplozja” – informują twórcy programu.

Pozostałe propozycje konkursowe były bardzo ciekawe i dotyczyły m.in. działań wolontariatu młodzieży ośrodkowej, działań survivalowych oraz działania ochotniczej straży pożarnej w ośrodku dla chłopców. Konkurencja była duża, dlatego z dumą i zaskoczeniem przyjęto zwycięstwo. Oprócz prezentacji konkursowych poruszane były różne sprawy dotyczące funkcjonowania i pracy w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Za: www.salezjanie.pl

Wpisy powiązane

Jasna Góra: wymowne wota więźniów z KL Auschwitz

Order Legii Honorowej dla s. Marii Krystyny Rottenberg FSK

Lourdes: Nagroda ks. Hamela za artykuł o o. Maccallim