Zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucjami kościelnymi”

22.06.2024 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucjami kościelnymi”, w których w minionym roku akademickim 2023/2024 wzięło udział 20 studentów. W pierwszej grupie tych studiów byli zarówno duchowni, jak i osoby konsekrowane oraz osoby świeckie zaangażowane w różnego rodzaju zarządzanie instytucjami i dziełami kościelnymi. Zwieńczeniem 200 godzin wykładowych, realizowanych online i zakończonych egzaminem, była uroczystość wręczenia dyplomów.

Na spotkanie w Lublinie przybyło po odbiór dyplomów 14 uczestników studiów, a pozostali – którym obowiązki nie pozwoliły na przyjazd – otrzymają w stosownym czasie swoje dyplomy. Uroczystość połączona była także z wręczeniem dyplomów na drugim kierunku „Prawo kanoniczne dla prawników”, gdyż w obu wypadkach kierownikiem studiów podyplomowych jest ks. dr hab. Paweł Kaleta, profesor KUL. Trzeba zaznaczyć, że pierwsza edycja studiów „Zarządzanie instytucjami kościelnymi”, po wielu podejmowanych wcześniej ale nieskutecznych inicjatywach, odbyła się po podpisaniu porozumienia pomiędzy KUL-em a Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 11.03.2023 roku.

Absolwenci studiów podyplomowych, po odebraniu togi i biretu, zebrali się pod jedną z sal uniwersyteckich w Collegium Joannis Pauli II, aby po uroczystym wejściu wziąć udział w uroczystości wręczenia dyplomów zakończenia studiów podyplomowych. Wręczenie dyplomów poprzedziły przemówienia Jego Magnificencji Prorektora KUL dr. hab. Adama Zadrogi, profesora KUL; kierownika studiów ks. dr hab. Pawła Kalety, profesora KUL oraz ekonoma KWPZM o. mgr. Roberta Wawrzenieckiego OMI.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie dyplomu każdemu z uczestników, a na koniec głos zabrał w imieniu studentów studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucjami kościelnymi” o. mgr Piotr Osowski OMI. W sali też zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie grupowe, gdyż indywidualne były robione w czasie wręczania dyplomów i gratulacji. Niestety pogoda nie pozwoliła na zrobienie zdjęcia na zewnątrz na dziedzińcu KUL, ale nie stała się przeszkodą w spotkaniu absolwentów duchownych, konsekrowanych i świeckich na obiedzie nieopodal KUL-u.

Nowa edycja studiów „Zarządzanie instytucjami kościelnymi” w roku akademickim 2024/2025 będzie odbywała się zarówno w formie studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucjami kościelnymi” (https://kandydat.kul.pl/podyplomowe/zarzadzanie-instytucjami-koscielnymi/) jak i kursu pod tą samą nazwą (https://kandydat.kul.pl/podyplomowe/kurszarzadzaniainstytucjami/), by wyjść naprzeciw osobom konsekrowanym i świeckim, które nie mają pełnego wykształcenia wyższego a co za tym idzie nie mogą brać udział w studiach podyplomowych, a posługują na różne sposoby w instytucjach kościelnych. Rekrutacja na nowy rok akademicki jest już otwarta.

Tak, jak dotychczas, ich kierownikiem będzie ks. dr hab. Paweł Kaleta, profesor KUL z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wydział ten, w rankingu Dziennika Gazety Prawnej, znalazł się wśród najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Program wykładów w nowej edycji 2024/2025 zostanie uzupełniony i przepracowany o uwagi zgłoszone przez pierwszych studentów tego kierunku, aby zagadnienia uczynić jak najbardziej atrakcyjnymi a zarazem by studia te miały jak najbardziej praktyczny charakter.

Foto. o. Ernest Świderski OMI

Wpisy powiązane

Modernizacja Hospicjum Bonifratrów we Wrocławiu

200 rocz. pobytu F. Chopina w klasztorze w Oborach

Eliasz, prorok jak ogień