Licheń: Zjazd mariańskich braci zakonnych

22 mariańskich braci zakonnych po raz dwunasty spotkało się w Licheniu, aby u stóp Matki Bożej Licheńskiej wziąć udział w dorocznym zjeździe.

Listopadowe spotkania braci zakonnych ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny są okazją do wymiany doświadczeń oraz podziękowania Bogu za dar powołania do mariańskiej wspólnoty. To także sposobność do braterskiego jednoczenia się i wymiany doświadczeń z posługi, którą pełnią w wielu parafiach na terenie Polski i za granicą.

„Tradycją stało się, że w trakcie licheńskich zjazdów bracia rozważają życie i dokonania jednego, wybranego marianina. W tym roku była to postać br. Bronisława Załuskiego, wybitnego pedagoga, społecznika, który na początku XX wieku pełnił funkcję dyrektora mariańskiego kolegium na warszawskich Bielanach” – wyjaśnił br. Mariusz Machul, organizator spotkania.

Dni skupienia rozpoczęły się w poniedziałek, 4.11, a zakończyły dziś, 7.11. We wtorek bracia uczestniczyli w pogrzebie zmarłego w ubiegłym tygodniu współbrata, ks. Aleksandra Karpińskiego. Spotkali się także z prowincjałem mariańskiego zgromadzenia, ks. Pawłem Naumowiczem.

Licheń Stary, 07 listopada 2013 r.   

Za: Robert Adamczyk – Biuro Prasowe Sanktuarium

Wpisy powiązane

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

Bonifratrzy: Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

Michalici: Wprowadzenie relikwii bł. Stefana Frelichowskiego do kościoła na Rybakach