Dwóch franciszkanów zmarło na koronawirusa w sanktuarium w Łodzi-Łagiewnikach

W klasztorze franciszkanów w Łagiewnikach w Łodzi zmarli zakażeni wirusem COVID-19 dwaj zakonnicy. 61-letni  gwardian i proboszcz parafii o. Marek Zienkiewicz OFMConv zmarł we wtorek 13 październka, zaś 58-letni duszpasterz w sanktuarium o. Bruno Andrzej Kalinowski OMFConv odszedł do Pana w sobotę 17 października.

Na stronie internetowej sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach pojawił się specjalny komunikat, w ktorym zakonnicy informują:  “Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego Sanktuarium! Z racji na ognisko COVID-19 w naszym klasztorze, zawieszamy na czas kwarantanny wszelką działalność duszpasterską.”

Jak wynika z informacji przekazanych do redakcji naszego portalu także inni franciszkańscy zakonnicy ze wspolnoty klasztornej w Łodzi-Łagiewnikach zostali zarażeni koronawirusem. W istniejącym obok wspólnoty sanktuaryjnej Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów również stwierdzono przypadki zakażenia. Obie wspólnoty zostały poddane kwarantannie. Prosimy o modlitwę w intencji braci franciszkanów z Łodzi-Łagiewnik. 


Biogram o. Marka:

ŚP. Ojciec Marek Zienkiewicz, profes wieczysty i kapłan, jubilat w Zakonie, zmarł na skutek zarażenia groźnym wirusem Covid-19 w późnych godzinach wieczornych w szpitalu w Łodzi dnia 13 października 2020 r., w wieku 61 lat, przeżywszy 40 lat w Zakonie i 33 lata w kapłaństwie.

Marek Zienkiewicz urodził się dnia 10 września 1959 roku w miejscowości Ulan, woj. lubelskie, w rodzinie rolniczej, jako drugi z czworga dzieci Józefa i Leokadii z domu Trokowicz. Dnia 13 grudnia 1959 roku otrzymał Sakrament Chrztu św. w kościele parafialnym św. Małgorzaty w Ulanie, zaś Sakrament Bierzmowania dnia 22 czerwca 1971 roku. W latach 1966-1974 uczęszczał do szkoły podstawowej. Jak podaje w swoim życiorysie, równocześnie z rozpoczęciem nauki zaczął posługę ministrancką przy kościele parafialnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1974-1977 pobierał naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a następnie kontynuował naukę w trzyletnim dziennym Technikum Mechanicznym w Radzyniu Podlaskim. W 1980 roku ukończył technikum oraz zdał egzamin maturalny, uzyskując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po zdaniu egzaminu maturalnego na adres Kurii Prowincjalnej w Warszawie skierował zapytanie o możliwość przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego, prosząc także o udzielenie mu wskazówek w sprawie składania dokumentów (list z dnia 18.06.1980 r.). Oficjalne podanie o przyjęcie do Zakonu złożył 25 czerwca 1980 r. W odpowiedzi na nie został afiliowany do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych dnia 30 lipca 1980 r.

Dnia 31 sierpnia 1980 r. rozpoczął nowicjat w naszym klasztorze w Smardzewicach pod kierunkiem o. Mariusza Paczóskiego. Tam też „świadom obowiązków wypływających ze ślubów zakonnych” (prośba z dnia 29 lipca 1981 r.) dnia 1 września 1981 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1981-1987 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Przez wszystkich wychowawców w czasie formacji był charakteryzowany jako dobry, cichy, spokojny, a nawet nieśmiały. Śluby wieczyste złożył dnia 4 października 1985 r. na ręce Prowincjała o. Mariusza Paczóskiego w Łodzi-Łagiewnikach. Pragnąc „być pomocą dla ludzi oczekujących na Chrystusa” (podanie z dnia 14 kwietnia 1986 r.) dnia 24 maja 1986 r. przyjął święcenia diakonatu, zaś kierowany pragnieniem służby Bogu i pomocy ludziom „w nawiązywaniu łączności z Tym, który tak bardzo człowieka umiłował” (podanie z dnia 8 kwietnia 1987 r.) dnia 30 maja 1987 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez nałożenie rąk Księdza Biskupa Władysława Ziółka.

Na mocy posłuszeństwa zakonnego od 1 sierpnia 1987 r. został skierowany do klasztoru w Kaliszu, gdzie przebywał do dnia 30 sierpnia 1989 r., kiedy został przeniesiony do klasztoru w Niepokalanowie i na mocy dekretu Prowincjała z dnia 6 września 1989 r. powierzono mu obowiązek mistrza junioratu braci zakonnych w Niepokalanowie. Obowiązek ten ponownie został mu nadany przez Kapitułę Prowincjalną Zwyczajną dnia 28 maja 1992 r. Dnia 13 lipca 1992 r. został powołany do prowincjalnej Komisji ds. Formacji, Wychowania i Nauki oraz Komisji Dzieła Powołań Kapłańskich i Zakonnych, której został przewodniczącym dnia 18 września 1996 r. Dnia 4 grudnia 1996 r. został powołany na członka Komisji Prowincjalnej ds. Formacji, Wychowania i Nauki. Dnia 11 lipca 1997 r. został powołany do Podkomisji ds. formacji i duchowości Niepokalanowa, której celem było opracowanie materiału na Nadzwyczajną Kapitułę Prowincjalną w 1998 r. poświęconą życiu i działalności Niepokalanowa. Dnia 29 listopada 1997 r. otrzymał nominację na Asystenta Prowincjalnego Młodzieży Franciszkańskiej.

Uchwałą kapituł prowincjalnych z dnia 1 czerwca 2000 roku, z 3 czerwca 2004 roku oraz z 16 maja 2008 r. Ojcu Markowi Zienkiewiczowi trzykrotnie powierzano urząd gwardiana klasztoru w Skarżysku-Kamiennej, zaś dekretem Biskupa Radomskiego Jana Chrapka z dniem 28 czerwca 2000 roku został mianowany proboszczem miejscowej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. XX Kapituła Prowincjalna w 2004 Ojcu Markowi Zienkiewiczowi powierzyła urząd Kustosza Kapitulnego, który pełnił do roku 2007, kiedy to decyzją braci zebranych na kapitule generalnej w Asyżu urząd ten w naszym Zakonie został zniesiony. Z kolei XXI Kapituła Prowincjalna Zwyczajna Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych dnia 11 kwietnia 2008 r. powierzyła mu urząd Delegata na kapitułę generalną. Dnia 4 sierpnia 2008 r. został powołany na członka prowincjalnej Komisji ds. Budowlanych i Gospodarczych.

Kolejne kapituły prowincjalne (XXII z 2012 r. oraz XXIII z 2016 r.) dwukrotnie powierzyły Ojcu Markowi urząd gwardiana w Smardzewicach, a Biskup Radomski Henryk Tomasik na wniosek Prowincjała dekretem z dnia 15 czerwca 2012 r. powierzył mu urząd proboszcza miejscowej parafii św. Anny.

Jako współbrat był cenionym wśród swoich braci w Prowincji, przez których był wielokrotnie wybierany na delegata na kolejne kapituły prowincjalne.

Ojciec Marek Zienkiewicz w cichej, ale wytrwałej posłudze gwardiana i proboszcza w Skarżysku-Kamiennej pozostawił po sobie wiele dobra zarówno w zakresie duchowym jak i materialnym, w postaci prowadzonych adaptacji pomieszczeń klasztornych oraz prac architektonicznych kościoła, za co zyskał szacunek i uznanie współbraci oraz parafian.

Podczas swojego posługiwania w klasztorze i parafii w Smardzewicach równie wytrwale i z wielką troską zadbał o klasztor, kościół, zaś szczególnie o przygotowanie obchodów 400-lecia objawień Świętej Anny, najpierw przez dokonanie ogólnej renowacji kościoła a następnie cudownego obrazu Świętej Anny wraz z ołtarzem. Dnia 26 lipca 2020 r. w odpustową uroczystość Świętej Patronki Smardzewic dane mu było cieszyć się efektem podjętych prac i wdzięcznością wielu ludzi.

XXIV Kapituła Prowincjalna Zwyczajna obradująca w WSD w Łodzi-Łagiewnikach dnia 4 sierpnia 2020 r. powierzyła Ojcu Markowi Zienkiewiczowi urząd gwardiana klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach, zaś Metropolita Łódzki Ks. Abp Grzegorz Ryś na wniosek Prowincjała dekretem z dnia 18 sierpnia 2020 roku z dniem 26 sierpnia br.  powierzył mu urząd proboszcza miejscowej parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela. Ojciec Marek od swego przyjścia do klasztoru, sanktuarium i parafii w Łodzi-Łagiewnikach ze swoją charakterystyczną cichością charakteru, ale stanowczo zaczął organizować życie i działalność, od samego początku zabiegając także o wdrażanie inicjatyw gospodarczych.

Życie Ojca Marka Zienkiewicza nagle zostało przerwane przez siostrę śmierć spowodowaną zakażeniem nader tajemniczym wirusem Covid-19.

Za wszelkie dobro, które Bóg przez ŚP. Ojca Marka Zienkiewicza uczynił dziś składamy podziękowanie, a wiedząc, że przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy, prosimy dla niego o Boże Miłosierdzie i przyjęcie go do krainy życia wiecznego.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Ojca Marka Zienkiewicza odbędą się we wtorek dnia 3 listopada 2020 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach o godzinie 13.00, po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie złożona na miejscowym cmentarzu.


Biogram o. Bruno:

ŚP. Ojciec Bruno Andrzej Kalinowski, profes wieczysty i kapłan, jubilat w Zakonie, zmarł na skutek zarażenia groźnym wirusem Covid-19 w szpitalu w Łodzi-Łagiewnikach dnia 17 października 2020 r. w godzinach przedpołudniowych, w wieku 58 lat, przeżywszy 37 lat w Zakonie i 30 lat w kapłaństwie.

Andrzej Kalinowski urodził się dnia 11 marca 1962 roku w Płocku w rodzinie robotniczej, jako drugi z trojga dzieci Ireneusza i Teresy z domu Bogdańska. Sakrament Chrztu św. otrzymał dnia 22 kwietnia 1962 roku w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie, zaś Sakrament Bierzmowania dnia 6 kwietnia 1975 roku w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Płocku. W latach 1969-1978 uczęszczał do szkoły podstawowej, zaś w latach 1978-1980 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej a następnie do Technikum Chemicznego w Płocku.

Pragnąc poświęcić się życiu duchowemu i służyć Bogu, dnia 29 czerwca 1983 roku skierował podanie o przyjęcie do nowicjatu, do którego został przyjęty i który rozpoczął dnia 10 września 1983 roku pod kierunkiem mistrza o. Mikołaja Walczaka. W trakcie trwania nowicjatu zapoznał się z życiem zakonnym oraz wymaganiami, które będą go spotykać w przyszłości i – jak sam pisze w podaniu  z dnia 7 sierpnia 1984 r. – „dobrowolnie i świadomie” złożył pierwszą profesję zakonną dnia 11 września 1984 roku w Smardzewicach. W latach 1984-1990 odbywał studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Przez złożenie wieczystych ślubów zakonnych na zawsze związał się z Zakonem dnia 8 grudnia 1988 r., przybierając za zgodą Prowincjała nowe imię Bruno na cześć tragicznie zmarłego o. Bruno Pawłowicza, którego postacią się zafascynował.

Brat Bruno Andrzej Kalinowski pragnąc zawsze wykonywać „kościelną posługę” (podanie z dnia 26 kwietnia 1989 r.) w Łodzi-Łagiewnikach dnia 3 czerwca 1989 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. Bpa Władysława Ziółka, a dnia 9 czerwca 1990 roku święcenia prezbiteratu przez nałożenie rąk O. Bpa Augustyna Januszewicza.

Po przyjęciu święceń z dniem 25 sierpnia 1990 roku został posłany do klasztoru przy ul. Krasickiego w Łodzi, gdzie powierzono mu obowiązek katechety. Z dniem 18 czerwca 1992 r. został mu powierzony obowiązek magistra w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, do którego został przeniesiony dekretem Prowincjała z dniem 25 czerwca tegoż roku. Z dniem 13 lipca 1992 roku został powołany do prowincjalnej Komisji Dzieła Powołań Kapłańskich i Zakonnych. Dnia 1 sierpnia 1993 r. został przeniesiony do klasztoru w Skarżysku-Kamiennej, gdzie przez rok pracował jako katecheta w liceum ogólnokształcącym.

W roku 1994 w odpowiedzi na jego własną prośbę otrzymał pozwolenie na podjęcie studiów z pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uwieńczył w maju 1998 roku stopniem magistra pedagogiki. W czasie jego pobytu w Lublinie uchwałą Kapituły Prowincjalnej z 6 lipca 1996 roku powierzono mu urząd gwardiana klasztoru, z którego został zwolniony na własną prośbę dnia 2 czerwca 1998 roku ze względu na wyjazd do Belgii, celem podjęcia posługi duszpasterskiej i pogłębienia znajomości języka francuskiego, w którego kursie O. Bruno uczestniczył po raz pierwszy w formie wakacyjnej w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 1997 roku. Z dniem 28 sierpnia 2000 roku dekretem Prowincjała z Belgii został przeniesiony do klasztoru w Suwałkach, gdzie dnia 1 września 2000 roku Biskup Ełcki Wojciech Ziemba mianował go wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała. W tym czasie pracował  także jako szkolny katecheta.

Dekretem Prowincjała z dnia 28 czerwca 2001 roku z dniem 4 sierpnia 2001 roku Ojciec Bruno miał zostać powtórnie przeniesiony do klasztoru przy ul. Krasickiego w Łodzi, jednakże uchwałą Rady Prowincjalnej ze względu na szczególną potrzebę zaistniałą w Prowincji z dniem 10 lipca 2001 roku powierzono mu urząd gwardiana klasztoru w Zamościu. Na wniosek Prowincjała dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy z dnia 19 lipca 2001 roku powierzono mu urząd proboszcza miejscowej parafii Zwiastowania NMP. Na urząd gwardiana klasztoru w Zamościu Ojciec Bruno Andrzej Kalinowski był powoływany przez dwie kolejne Kapituły Prowincjalne uchwałami z dnia 3 czerwca 2004 roku oraz z dnia 16 maja 2008 roku. Dekretem Ks. Bpa Wacława Depo z dnia 6 września 2007 r. Ojciec Bruno został powołany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat, zaś Ks. Bp Marian Rojek pismem z dnia 15 września 2011 roku mianował go Diecezjalnym Referentem ds. Zakonnych przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

W czasie długoletniej posługi w Zamościu Ojciec Bruno wiele troski włożył zarówno w organizację życia klasztornego jak i parafialnego. W tym czasie podejmował starania o uzyskanie funduszy na rewitalizację kościoła, przygotowując jego pełną dokumentację techniczną, który jeszcze długo po odzyskaniu zdewastowanego przez zaborcę i ustrój ludowy bardziej przypominał salę kinową niż obiekt sakralny.

Ojciec Bruno Andrzej Kalinowski na mocy posłuszeństwa zakonnego z dniem 12 sierpnia 2012 roku został przeniesiony do klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach. Od 10 października 2012 roku Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek Jedraszewski na wniosek Prowincjała powierzył mu urząd wikariusza miejscowej parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela, który spełniał do 10 lutego 2014 roku. W czasie swego pobytu w Łodzi-Łagiewnikach Ojciec Bruno, mimo słabego stanu zdrowia, spełniał zwyczajne posługi zakonne i kapłańskie, był koordynatorem praktyk katechetycznych w naszym Międzyprowincjalnym Wyższym Seminarium Duchownym a ostatnio, dnia 6 października 2020 roku na czas obecnej kadencji w latach 2020-2024 otrzymał nominację na wykładowcą przedmiotu „praktyka pedagogiczno-katechetyczna”.

Kiedy za furtę klasztoru pw. św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach wkradł się wirus Covid-19, obok wielu braci zaatakował bardzo poważnie osłabionego już wcześniej przez dolegliwości chorobowe O. Bruno Andrzeja Kalinowskiego, który w poważnym stanie dnia 14 października 2020 r. trafił do miejscowego szpitala, gdzie w godzinach przedpołudniowych w sobotę 17 października 2020 roku spotkał siostrę śmierć cielesną i odszedł, jak wierzymy po nagrodę do Miłosiernego Boga.

Wierząc i wyznając, że Dobry Bóg ma wszystko w swojej pieczy, że ma moc wskrzesić nas do życia w dniu ostatecznym, do Tego, który nas stworzył dla chwały Swojej, zanośmy nasze modlitwy, prosząc, aby z miłością spojrzał na Swego sługę Ojca Bruno i wprowadził go do krainy życia wiecznego.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Ojca Bruno Andrzeja Kalinowskiego odbędą się w czwartek dnia 22 października 2020 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach o godzinie 11.00, po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie złożona na miejscowym cmentarzu.

o. Zbigniew Kopeć
Sekretarz Prowincji

Wpisy powiązane

Pożegnania: ks. Alojzy Henel CM

Pożegnania: o. Maurycy Niedziela OP

Pożegnania: o. Tadeusz Bednarski OSPPE