Pożegnania: br. Waldemar Czarnocki OFM

Brat Waldemar Czarnocki Glubczyce lipiec 2009

Dnia 17 listopada 2022 roku odszedł do Pana br. Waldemar Czarnocki. Przeżył 65 lat, w Zakonie Braci Mniejszych 45.

Br. Waldemar urodził się 21 lipca 1957 r. w Kietrzu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1972 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Wadowicach. Po roku postanowił wstąpić do Zakonu Karmelitów Bosych. Po odbytym postulacie i nowicjacie złożył w 1975 r. pierwsze śluby zakonne. W 1977 r. zdecydował, aby poprosić o przyjęcie do Zakonu Braci Mniejszych. Swoją prośbę motywował pielgrzymowaniem od dziecięcych lat do Sanktuarium w Górze Świętej Anny i kontaktami z Franciszkanami na tym miejscu i w swojej rodzinnej parafii, do której oni przyjeżdżali z posługą duszpasterską.

Po odbyciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich złożył pierwszą profesję 27. sierpnia 1978 r. a śluby wieczyste 4. września 1983 r. w rodzinnej parafii w kościele pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu.

Posługiwał w naszych klasztorach jako zakrystian, furtian, introligator między innymi w Raciborzu, w Górze Świętej Anny, w Gliwicach, we Wrocławiu, w Głubczycach. Pracował także w Rzymie: w Kurii Generalnej (1985-1986) i w bibliotece naszej uczelni franciszkańskiej Antonianum (1989-1991).

Szczególnie swoje serce oddał projektowi odtworzenia wspólnoty franciszkańskiej obrządku bizantyjskiego na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego. Przebywał w ramach tego projektu w latach 1991-1993 we Lwowie i 2003-2004 w Tarnopolu, aby ostatecznie od 2009 roku posługiwać w klasztorze i parafii w Tarnopolu w ramach Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie w lutym 2022 r. angażował się w organizację pomocy dla miejscowej ludności i uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi.
W ostatnim miesiącu powrócił na stałe do Polski ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia. Br. Waldemar zmarł niespodziewanie w szpitalu w Raciborzu wieczorem 17. listopada 2022 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. br. Waldemara odbędą się w środę 23 listopada o godz. 11:00 w kościele pw. św. Paschalisa w Raciborzu-Płonia.

Wpisy powiązane

Pożegnania: br. Jan Chryzostom, Stanisław Mańczuk OFMCap

Pożegnania: o. Krzysztof Kot CP

Pożegnania: ks. Mirosław Goliński MIC