Chrystusowcy: Dzień Życia Konsekrowanego w Dijon

Tegoroczne obchody przypadającego w święto Ofiarowania Pańskiego Dnia Życia Konsekrowanego były szczególne: ów specjalny dzień modlitwy w intencji osób, którzy ofiarują swoje życie, talenty i zdolności Bogu i zobowiązują się żyć według ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ustanowiony z woli św. Jana Pawła II w 1997 roku, obchodzony był już po raz dwudziesty, zamykał trwający od listopada 2014 roku Rok Życia Konsekrowanego, podczas którego próbowaliśmy poznawać piękno i radość tej formy życia całkowicie oddanego Bogu oraz w przeżywanym od uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP AD 2015 Roku Świętym Miłosierdzia stał się dniem Jubileuszu Życia Konsekrowanego. Celebracje zamykające Rok Życia Konsekrowanego odbywały się w Watykanie i w całym Kościele ipsa dies bądź w niedzielę go poprzedzającą.

W archidiecezji Dijon odbyły się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni a ich miejscem były parafia św. Bernarda (część formacyjna) i katedra św. Benignego (uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem pasterza archidiecezji, abpa Rolanda Minneratha.

O godz. 9:30 w sali parafialnej parafii św. Bernarda zgromadzili się przedstawiciele wszystkich form życia konsekrowanego, zakonnicy i siostry zakonne, członkowie Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Instytutów Świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane. Po krótkim przedstawieniu programu dnia przez ks. Paula Chadeuf, delegata biskupiego do spraw życia zakonnego wysłuchali oni referatu ks. Louisa de Reynal pt. «Sens Roku Miłosierdzia», który poruszał m.in. tematy: Miłosierdzie jako objawienie Boże, Miłosierdzie jako myśl przewodnia w nauczaniu ostatnich papieży, począwszy od papieża Jana XXIII do papieża Franciszka, ze szczególnym podkreśleniem nauczania św. Jana Pawła II, Miłosierdzie jako misja i osoba misjonarki Miłosierdzia, św. Faustyny Kowalskiej. Referat dopełniły dwa świadectwa powiązane z misją miłosierdzia: członkini wspólnoty «Arche» i ks. Alaina Theuret z stowarzyszenia księży «Prado» (association des prêtres du Prado). Po przerwie głos zabrał metropolita Dijon, abp Roland Minnerath omawiając kolejne tematy i sprawy związane z Rokiem Miłosierdzia, mianowicie: grzech, spowiedź, misjonarze miłosierdzia, kary i cenzury kościelne, odpust zupełny, uczynki miłosierdzia. Tę część formacyjną spotkania zakończył wspólny obiad, na który jego uczestnicy udali się do restauracji obsługiwanej przez uczniów gastronomii i hotelarstwa w pobliskiej szkole katolickiej św. Benignego.

Po obiedzie, wszyscy zostali przewiezieni autobusem do katedry św. Benignego, gdzie o godz. 15:00 tej rozpoczęła sie Msza Święta. Poprzedziło ją przejście zakonnic i zakonników przez Drzwi Święte Roku Miłosierdzia, obrzęd poświęcenia świec i procesja ze światłem, w końcu gest złożenia zakonnych reguł i konstytucji na stopniach ołtarza oraz krótkie przedstawienie obecnych wspólnot i ich dewiz oraz misji zakonnych. W tym zakonnym święcie uczestniczył nasz Współbrat i duszpasterz Polaków w Dijon, ks. Ryszard Fyda SChr, u stóp ołtarza złożył ustawy zgromadzenia i przedstawił Towarzystwo Chrystusowe z jego dewizą «Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej». Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił pasterz archidiecezji a koncelebrowali ją kapłani diecezjalni i zakonni. W homilii Arcybiskup nawiązał do Ewangelii dnia o ofiarowaniu Chrystusa i do opisywanego w niej gestu Symeona wielbiącego Boga, gdyż zobaczył Jego zbawienie. Pasterskie błogosławieństwo i oddanie się w opiekę Maryi przez śpiew «Zdrowaś Maryjo» zakończyły obchody Roku Życia Konsekrowanego w archidiecezji Dijon.

ks. Ryszard Fyda SChr

Więcej (zdjęcia) na: www.chrystusowcy.pl

Wpisy powiązane

Bracia mniejsi: Europejskie Spotkanie Profesów Czasowych w Asyżu

Salezjanie w Hiszpanii: Zaangażowanie na rzecz uznania umiejętności młodych ludzi

Misjonarka z Północnego Kiwu: nie wiemy co będzie jutro