Jubileusz 100-lecia obecności redemptorystów na Słowacji

W stulecie przybycia redemptorystów na Słowację i założenia pierwszego domu zakonnego w Stropkovie odbyły się w tym kraju w dniach 17-19 września 2021 r. wspólne jubileuszowe obchody organizowane przez łacińską Prowincję Bratysława-Praga i greckokatolicką Wiceprowincję Michalovce. 

W Stropkovie odbyły się główne uroczystości – w piątek wieczorem, 17 września rozpoczęły się Mszą św. w obrządku wschodnim pod przewodnictwem o. wiceprowincjała Metoda Marcela Lukačika CSsR, a po niej nastąpiła modlitwa uwielbienia za stuletnią obecność Redemptorystów na Słowacji, prowadzona przez parafialną młodzież.

Sobotnie przedpołudnie wypełniła konferencja historyczno-pastoralna o misji i obecności redemptorystów na Słowacji przed 1921 r., o okolicznościach przybycia redemptorystów na Słowację oraz o historii i współpracy greckokatolickich Prowincji Lwowskiej i Wiceprowincji Michalovce. Wieczorem odbyła się Msza św. wraz księżmi biskupami – abpem koszyckim Cyrilem Vasiľem oraz redemptorystami – biskupem Milanem Chauturem i biskupem Marianem Pacakiem. Na koniec prowincjał bratysławsko – praski o. Václav Hypius mówił o znaczeniu tej stuletniej historii i żywej obecności redemptorystów na Słowacji  w Czechach.

W niedzielę liturgię odprawili w kościele redemptorystów św. Cyryla i Metodego trzej biskupi greckokatoliccy. Biskup redemptorysta Milan Chautur podkreślił w homilii, że redemptoryści głoszą obfite odkupienie – skupiali się zawsze na tym, co najbardziej istotne.

Na tę uroczystość redemptorystów na Słowacji przybyło wielu gości i współbraci: o. Pedro Lopez CSsR, radny generalny z Rzymu, redemptoryści z Ukrainy, Polski oraz mniszki redemptorystki z Vranova i redemptorystki misyjne ze Lwowa. Było również wielu księży zakonnych i diecezjalnych ze Słowacji, którzy mają kontakt z redemptorystami.

Obecnie Zgromadzenie Redemptorystów działa na Słowacji w dwóch odrębnych jednostkach: Prowincji Bratysława-Praga i WiceProwincji Michalovce.

Redemptoryści rzymskokatoliccy pracują w Czechach w Svatej Horze, Frydku-Mistku i Tasowicach, a na Słowacji w Bratysławie, Kostolnej, Bańskiej Bystrzycy-Radvaniu, Podolincu, Gaboltowie i na Litwie w Kownie. Prowincja liczy 53 członków, w tym jednego arcybiskupa, 42 księży, jednego diakona stałego, czterech braci zakonnych, trzech studentów ze ślubami i dwóch nowicjuszy.

Wiceprowincja Michalovce liczy 31 członkó: dwóch biskupów, 26 księży, jednego diakona stałego i dwóch braci zakonnych. Na Słowacji redemptoryści greckokatoliccy pracują w trzech wspólnotach: Michalovce, Stropkov i Stará Ľubovňa, na Ukrainie na Zakarpaciu: Korolevo i Użhorod.

23 marca 2021 r. wiceprowincja Michalovce obchodziła również rocznicę ustanowienia tej jednostki, które miało miejsce w Michalovcach 23 marca 1946 r. Bł. Metod Trčka został mianowany wtedy pierwszym przełożonym wiceprowincji.

W tym roku jubileuszowym roku redemptoryści greckokatoliccy upamiętniają inne znaczące rocznice -110. rocznicę urodzin sługi Bożego o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, którego szczątki zachowały się w kościele św. Cyryla i Metodego w Stropkovie.

o. Metod Lukačik CSsR, wiceprowincjał, Michalovce

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Bonifraterskie spotkanie braci z Europy Centralnej

S. Orianne – cyfrowa paulistka na Instagramie o spotkaniu z Chrystusem w sieci

Polski szpital misyjny po drugiej stronie równika