Jubileusz 20-lecie pracy redakcyjno-wydawniczej związanej z polonijnymi periodykami “Projeções” i „Polonicus”

Z satysfakcją informuję że, poprzednia edycja czasopisma „POLONICUS – Revista de reflexão Brasil-Polônia” (POLONICUS – periodyk refleksji Brazylia – Polska) była to już z kolei 20-ta tego specyficznego periodyku polonijnego. Jeśli włączymy poprzednie 20 numerów wydawanego wcześniej periodyku „PROJEÇÕES – Revista de estudos polono-brasileiros” (PROJEKCJE – Czasopismo studiów polsko-brazylijskich), to mamy w sumie 40 numerów wychodzących w ciągu 20 lat! Periodyk  „Polonicus” ukazuje dwa razy w roku. Pracą związaną z redagowaniem, wydawaniem, wysyłką pocztową zajmuje się od 20 lat niżej podpisany, który w sposób szczególny zafascynowany jest od ponad 40 lat społecznością polonijną w Brazylii. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w styczniu-marcu 1972 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Migrant Echo”. Periodyk był publikowany w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim i polskim. Poruszał tematykę związaną z kulturą, etnicznością i religią. Periodyk ten wydawał ks. Andrzej Woźnicki TChr. Prenumerata roczna wynosiła 4 dolary. Pismo było publikowane przez około 10 lat.

Ponadto jako ciekawostkę podaję do informacji, że po ukazaniu się pierwszych numerów „Projeções” otrzymałem prośbę z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Rio de Janeiro, aby wysyłać do tej placówki każdą edycję periodyku, gdyż pismo będzie przekazywane do biblioteki Kongresu USA!

Wyrażam szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy z nami współpracują w redagowaniu czasopisma! Gdyby nie konkretna wcześniejsza pomoc Senatu RP, a obecnie wsparcie finansowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jakie otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” to pismo, z pewnością nie ujrzałoby światła dziennego i nie dotarło do rąk naszych Czytelników! Stąd też nasze podziękowanie dla rządu polskiego za wspieranie piśmiennictwa polonijnego w świecie.

„Polonicus” jest z pewnością periodykiem odbiegającym od innych tytułów, jakie spotykamy na liście różnorodnych pism polonijnych w świecie. Periodyk wydawany jest tradycyjnie w wersji papierowej, jak też jest dostępny w wersji elektronicznej: www.polonicus.com.br

Czasopismo wysyłane jest gratisowo do naszych placówek dyplomatycznych w Brazylii, jak również polskich i brazylijskich badaczy zajmujących się emigracjami, jak też bibliotek uniwersyteckich w Polsce i Brazylii. Do periodyku przesyłają swoje artykuły intelektualiści polscy, polonijni i brazylijscy. Oczywiście autorzy nie otrzymują żadnego honorarium.

Wspomniane czasopismo wydawane jest w języku portugalskim, ale wstęp, spis treści i streszczenie po każdym artykule są zamieszczane również w języku polskim. Każda edycja ma średnio około 200 stron w formacie A5. W sumie obydwa wspomniane periodyki mają około 8 tys. stron druku. Jubileuszowy 20 numer ma 245 stron!  Jubileuszowy numer jest już umieszczony w wersji elektronicznej w naszym dwujęzycznym portalu (www.polonicus.com.br).  

W najbliższym czasie ukaże się następny, czyli 21, numer naszego periodyku, który posiada już swoje miejsce nie tylko na półkach odbiorców, ale jego teksty są również cytowane w ukazujących się opracowaniach naukowych.  

Ks. Zdzisław Malczewski SChr – redaktor

Wpisy powiązane

Bonifraterskie spotkanie braci z Europy Centralnej

S. Orianne – cyfrowa paulistka na Instagramie o spotkaniu z Chrystusem w sieci

Polski szpital misyjny po drugiej stronie równika