Ziemia Święta: jezuita napisał książkę o judaizmie dla arabskich chrześcijan KOŚCIÓŁ

Przełożony jezuitów w Ziemi Świętej, o. David Neuhaus, opublikował książkę, w której prezentuje i przybliża judaizm arabskim chrześcijanom. W niedawno opublikowanej książce o. Neuhaus, który sam jest pochodzenia żydowskiego, ukazuje panoramę judaizmu i narodu żydowskiego tak aby Arabowie, zwłaszcza arabscy chrześcijanie, mieli głębszą wiedzę na temat religii żydowskiej – czytamy w nocie austriackiej Fundacji Pro Oriente. Książka nosi tytuł: „Judaizm rozwinął się u nas”.

O. Neuhaus wykłada po arabsku judaizm od 20 lat, zarówno w seminarium Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy w Beit Dżala, na Uniwersytecie Katolickim w Betlejem oraz w innych instytucjach akademickich w Ziemi Świętej i różnych krajach arabskich.

Jezuita, pochodzący z niemieckiej rodziny żydowskiej, urodził się w Republice Południowej Afryki. W wieku 15 lat przeprowadził się do Izraela. Mając 26 lat nawrócił się na katolicyzm. Doktorat z nauk politycznych obronił na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 1992 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po studiach teologicznych i filozoficznych oraz dogłębnym studium Pisma św. otrzymał święcenia w 2000 r.

Od 2001 r. o. Neuhaus wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” i „Wprowadzenie do Starego Testamentu”. W marcu 2009 roku został mianowany przez ówczesnego łacińskiego patriarchę Jerozolimy, abp Fouada Twala wikariuszem patriarchalnym dla hebrajskojęzycznych katolików i koordynatorem duszpasterstwa uchodźców i migrantów. W sierpniu 2017 r. poprosił abp Pierbattistę Pizzaballę o zwolnienie z funkcji. Od lipca 2019 r. jest regionalnym przełożonym jezuitów w Ziemi Świętej.

Za: www.deon.pl

Wpisy powiązane

Papież Franciszek do Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej: „pogodzić naukę z bliskością ludowi Bożemu”

„ … a Jego Królestwu nie będzie końca”. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie

Papieska Akademia Alfonsjańska: sympozjum „Święty Alfons, duszpasterz najmniejszych i doktor Kościoła”