Kraków: bracia, kontemplatycy, pielgrzymi

Redakcja

Przełożeni prowincji, kustodii i delegatur franciszkańskich z 11 krajów: Polski, Czech, Węgier, Rosji, Słowacji, Litwy, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Uzbekistanu i Kazachstanu obradowali w Krakowie.

1 3 4 5 6 7 22