Apelem o wczytywanie się w dokument końcowy, a w szczególności w zawartą w nim diagnozę problemów Kościoła w Amazonii zakończył Papież ostatnie posiedzenie synodu.

Papież wyciąga wnioski z Synodu

Redakcja

Apelem o wczytywanie się w dokument końcowy, a w szczególności w zawartą w nim diagnozę problemów Kościoła w Amazonii zakończył Papież ostatnie posiedzenie synodu.

Franciszkanie: FEMO na Ukrainie

Redakcja

Definitor generalny, prowincjałowie, kustosze i delegaci prowincjalni Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów obradowali w Bołszowcach na Ukrainie (21-26 października).

Jesień to nie tylko złota paleta kolorów, babiego lata i długich wieczorów, ale przede wszystkim chłód, który osobom bez domu doskwiera najbardziej. Z myślą o <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/swietlica-u-ojca-pio-90633/" title="Świetlica u Ojca Pio">[...]</a>

Świetlica u Ojca Pio

Redakcja

Jesień to nie tylko złota paleta kolorów, babiego lata i długich wieczorów, ale przede wszystkim chłód, który osobom bez domu doskwiera najbardziej. Z myślą o […]

1 2 3 4 5 6 22